NVDE verwelkomt FrieslandCampina als nieuw lid

14 februari 2023

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelondernemingen ter wereld met een coöperatieve traditie die teruggaat tot 1871. Bij alles wat FrieslandCampina doet, laat ze zich leiden door haar purpose: ‘Nourishing by nature’. Ze streeft naar goede voeding voor de wereld, goede inkomsten voor de boeren, nu en in de toekomst. Een beter klimaat is een van de zes prioriteiten binnen het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better Planet. Het doel: reductie van de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming met het ‘1,5°C’-reductiepad. Het klimaatplan bevat heldere doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. Uiterlijk 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren.

Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, is verheugd met dit nieuwe lidmaatschap: ‘FrieslandCampina speelt al langer een belangrijke rol in het creëren van kansen voor boeren om duurzame energie op te wekken. Zo wordt de productie van zonne- en windenergie en biogas steeds belangrijker voor de innoverende boer. We zijn blij dat FrieslandCampina zijn verantwoordelijkheid pakt in het streven naar klimaatneutraliteit in deze sector.’

De onderneming verwerkt melk tot een breed assortiment aan zuivelproducten en -ingrediënten. Zo voorziet FrieslandCampina elke dag honderden miljoenen mensen wereldwijd van waardevolle voedingsstoffen uit melk. Samen met de leden-melkveehouders beheert FrieslandCampina de gehele productieketen: van gras tot glas. Meer dan 15.000 melkveehouders in Nederland, België en Duitsland zijn aangesloten bij de coöperatie. De onderneming heeft vestigingen in 32 landen en er werken ruim 22.000 mensen bij FrieslandCampina. De producten vinden hun weg naar meer dan 100 landen.

 

 


Misschien ook interessant