Nieuw NVDE-lid: Deltares

14 februari 2023

Deltares is een missiegedreven Toegepast Onderzoeksinstituut (TO2) voor water en ondergrond. Het instituut laat zich leiden door de grote maatschappelijke vraagstukken waarvoor haar kennis onmisbaar is en werkt wereldwijd. De energietransitie is één van dé maatschappelijke opgaven waar haar kennis van water en ondergrond onmisbaar is. We werken aan systeeminnovaties in de energietransitie -vanuit de filosofie dat alle schakels, zowel in het technische en sociaalmaatschappelijke domein, moeten kloppen en samen de nieuwe waardeketen kunnen vormen. En we helpen bij het maken van verantwoorde keuzes en duurzaam gebruik.

“Wij zien Deltares als een grote aanwinst binnen de NVDE-gemeenschap. De organisatie is gedreven om haar kennis over duurzaam gebruik van water en ondergrond te delen met de energiesector. Ook gaat Deltares samen met de NVDE webinars organiseren. Op naar een mooie samenwerking!” aldus een blije Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Deltares draagt bij aan duurzame warmte en koude in collectieve warmte- en koudesystemen in de gebouwde omgeving met de werkvelden aquathermie en bodemenergie o.a. WarmingUP, NieuweWarmteNu!, Geothermie Opslag Opschaling. Deltares ontwikkelt kennis en innovaties voor een duurzaam en robuust elektriciteitssysteem in verschillende Wind Op Zee en Zonne-energie op water-programma’s. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als ze impact maakt. Dat kan alleen samen met haar partners in de waardeketen. Een netwerk als NVDE helpt Deltares om met elkaar een lerende organisatie te vormen. Samen kunnen we de energietransitie versnellen en opschalen.


Misschien ook interessant