NVDE: veel goede klimaatmaatregelen; nog geen verplichtingen voor koopwoningen en leaseauto’s

26 april 2023

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij met het forse pakket dat het kabinet vandaag heeft gepubliceerd om haar eigen klimaatdoelen voor 2030 alsnog te halen. Ze verwelkomt de grootschalige investeringen in het verduurzamen van wijken met relatief hoge energiearmoede, het sturen op een vrijwel CO2-vrije elektriciteitssector in 2035, de afbouw van ‘fossiele subsidies’ en het aanscherpen van de energiebesparingsplicht. Ook het verbod op fossiele warmteopwekking in de industrie en het stellen van nieuwe normen voor commerciële gebouweigenaren zijn goede stappen. Dit zijn zaken waar de NVDE eerder al voor gepleit heeft. Tegelijkertijd zien wij het uitstellen van het verplicht energiezuiniger maken van koopwoningen en van de verplichting voor zakelijke nulemissie auto’s als gemiste kansen om tot een structurele verduurzaming van onze economie te komen.

“Het kabinet neemt veel goede extra klimaatmaatregelen. Die zijn zeer welkom,” zegt Marc Londo, inhoudelijke directeur NVDE. “Voor veel sectoren ligt er een mooie combinatie van normerende instrumenten om de doelen te halen en subsidies om de pijn te verzachten. Tegelijk is het kabinet nog terughoudend bij verplichtingen voor koopwoningen en zakelijke auto’s. Ook in deze sectoren zou de combinatie van normering en subsidies heel effectief zijn.”

Vorige week gaven tientallen bedrijven en organisaties aan dat zij de klimaathandschoen oppakken die het IBO Klimaat biedt. Zo willen zij de energietransitie versnellen.

Versnelling van de energietransitie is goed voor Nederland: de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof gaat omlaag en we worden economisch minder kwetsbaar door energie-onafhankelijk te worden van de import van dure en onzekere fossiele brandstoffen. Stevig overheidsbeleid is nu nodig om bedrijven de kansen te laten grijpen voor de economie van de toekomst. Bij de uitvoering van deze voorstellen ligt overigens ook nog het nodige huiswerk voor het kabinet. Zo zullen vergunningstermijnen korter moeten, moet de ontwikkeling van klimaatprojecten vrijstelling krijgen van stikstof-regels en moeten overheid en bedrijven snel tot keuzes komen rond de infrastructuur.

The proof of the pudding, is in the eating. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal nu gaan uitrekenen of met deze maatregelen inderdaad de gewenste 22 Mton CO2 bespaard zal worden. Aan de inzet van de duurzame energiesector zal het niet liggen.

Vind hier de link naar het klimaatplan/voorjaarsbesluitvorming.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?