NVDE tevreden over ophoging subsidie duurzame energie

4 maart 2020

NVDE is zeer tevreden over het besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat om het budget van de SDE+ subsidie voor de aankomende voorjaarsronde met 2 miljard te verhogen. Dit besluit komt na het eerder pleidooi voor meer middelen vanuit NVDE, gesteund door een FME, Holland Solar, Greenpeace, Urgenda, Natuur & Milieu, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Energie Samen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MVO-Nederland en Techniek Nederland.

Veel fracties in de Kamer ondersteunden dit pleidooi in het Kamerdebat van 12 februari. In het najaar zijn duizenden duurzame energieprojecten afgewezen omdat het subsidiegeld ontoereikend was. De afgewezen projecten betreffen met name zon op dak projecten, projecten met groot draagvlak die snel gerealiseerd zouden kunnen worden. Tegelijkertijd dreigt Nederland de doelen van dit jaar voor 14 procent duurzame energie (EU-doel) en 25 procent CO2-reductie (Urgenda doel) niet te halen.
Met het extra geld kan een flinke slag worden gemaakt om deze doelen spoedig na 2020 toch te realiseren. De voorjaarsronde start al op 17 maart. De verwachting is dat deze extra middelen vooral ten gunste komen voor zon op dak projecten. Initiatiefnemers van eerder afgewezen projecten kunnen opnieuw indienen.


Misschien ook interessant