NVDE: snelle realisatie Delta Rhine Corridor cruciaal voor groene groei

3 juli 2024

De NVDE vindt het zeer teleurstellend dat de aanleg van de Delta Rhine Corridor forse vertraging oploopt. Demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie) meldde aan de Kamer dat de realisatie van buisleidingen en kabels voor de belangrijke industrieclusters pas in 2032 in plaats van 2028 plaats kan vinden. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor verduurzaming van de industrie en voor investeringsbesluiten door het bedrijfsleven, en maakt het behalen van doelen uit de Europese richtlijnen voor onder meer groene waterstof heel lastig, zo niet onmogelijk.

Olof van der Gaag (voorzitter NVDE): “De Delta Rhine Corridor is cruciaal voor onze economie en ons vestigingsklimaat. De Nederlandse industrie staat er niet goed voor door de hoge fossiele energieprijzen. Juist door deze infrastructuur voor waterstof, CO2, ammoniak en gelijkstroom kan de industrie verduurzamen en de leveringszekerheid en haar concurrentiepositie versterken. Wij zien de brief van het kabinet als hernieuwde aansporing om sneller te gaan bouwen. Deze opgave ligt wat ons betreft met prioriteit op het nieuwe bureau van minister Hermans.”

De NVDE ziet met name noodzaak in kortere doorlooptijden en snellere vergunningprocedures, met behoud van zorgvuldigheid. Het vergunningenpakket moet met spoed klaar worden gezet. In onze ogen heeft de Delta Rhine Corridor een ‘overriding public interest’, zoals omschreven in de hernieuwbare energierichtlijn (RED3), en past het om de mogelijkheden uit deze richtlijn om procedures te versnellen zoveel mogelijk toe te passen.

Nu duren procedures soms wel acht jaar of meer, dit past niet bij de energietransitie die nodig is om de industrie toekomstbestendig te maken. Laten we streven naar twee jaar voorbereiden en twee jaar bouwen. Tijdens de gascrisis is in de Eemshaven in tweehonderd dagen een LNG-terminal gebouwd, die crisisaanpak hoort ook bij de aanleg van cruciale energie-infrastructuur. Eerder presenteerde de NVDE een ‘actieagenda kortere doorlooptijden energietransitieprojecten’ met voorstellen om sneller te kunnen bouwen. Ook moet er snel een juridisch houdbare stikstofvrijstelling komen voor energietransitieprojecten, in lijn met de recent aangenomen motie Flach c.s. in de Tweede Kamer.

Daarnaast is de inzet van het kabinet om een gezamenlijke ruimtelijke procedure in te zetten. De NVDE roept het kabinet op om de snelste optie te kiezen die juridisch de minste risico’s op vertraging oplevert. De tijdsdruk voor alle verduurzamingsopties is immers enorm, er is geen tijd te verliezen.

Ook het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) deed onlangs de aanbeveling het nieuwe duurzame energiesysteem snel op te bouwen om onze geopolitieke kwetsbaarheden te verminderen. Daarvoor is het volgens de onderzoekers nodig de huidige langdurige procedures voor vergunningen op het gebied van infrastructuur te versnellen, om zo met name netcongestie sneller op te lossen en bestaande industrie beter te kunnen inschakelen bij de energietransitie. De huidige (versplinterde) Europese manier van werken leidt volgens het rapport tot een langzamere energietransitie en het verplaatsen van industrie naar bijvoorbeeld de VS, waar de Inflation Reduction Act (IRA) door de industrie gezien wordt als een aantrekkelijke propositie.

 

Beeld: RVO


Misschien ook interessant