NVDE-reactie conceptadviezen SDE++

30 augustus 2019

Op 27 augustus heeft NVDE een consultatiereactie naar PBL gestuurd in antwoord op hun concept-adviezen voor CO2-reducerende opties in de aankomende SDE++ voor 2020. Onze belangrijkste punten:

  1. De concurrentie tussen alle technieken in de SDE++ staat op gespannen voet met de sectorale doelstellingen die in het klimaatakkoord zijn afgesproken. Het halen van deze doelen moet voldoende geborgd worden; wellicht zijn plafonds daarvoor voldoende maar zo niet dan moet overwogen worden sectorspecifieke regelingen te introduceren.
  2. Projecten die voortkomen uit uitgebreide maatschappelijke afwegingsprocessen zoals de RES, zouden niet mogen stranden doordat ze niet aan de beurt komen in de SDE++.
  3. De adviezen laten zien hoe moeilijk het is om een gelijk speelveld te creëren tussen alle categorieën. We doen een aantal concrete voorstellen ter verbetering, maar zien ook dat dit per definitie problematisch zal blijven.
  4. In de SDE++ is nog geen ruimte gemaakt voor koppeling tussen nieuwe elektriciteitsvraag (voor warmtepompen, e-boilers en waterstof uit electrolyse) en extra opwek van hernieuwbare elektriciteit. Wij vinden die gezamenlijke uitrol van vraag en aanbod wel nodig voor de systeemverandering die de energietransitie nodig heeft. Ook kan op deze manier productie van echt groene waterstof worden gestimuleerd.
  5. Voor projecten met een langere economische levensduur dan de SDE-subsidieduur zou de CO2-reductie die gedurende de gehele economische levensduur wordt gehaald moeten worden meegenomen in de berekening van de subsidie-intensiteit.

Meer weten? De volledige consultatiereactie is hier te vinden.

 

 


Misschien ook interessant