NVDE: Mijlpaal: met de Energiewet werken we verder aan het nieuwe energiesysteem

5 juni 2024

Dinsdag heeft de Tweede Kamer de Energiewet aangenomen. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) ziet in de Energiewet een cruciale juridische basis voor het bouwen aan een nieuw energiesysteem. In dit nieuwe systeem zorgen we samen voor meer energie-onafhankelijkheid en meer flexibiliteit. Het is nu zaak om het werk in uitvoering verder te versnellen, van marktpartijen, netbeheerders en energiegemeenschappen.

De NVDE vindt de nieuwe Energiewet onder meer behulpzaam om uitdagingen in netcongestie (‘file’ op het elektriciteitsnet) te lijf te gaan en vraag en aanbod beter te matchen. De Energiewet maakt het ook makkelijker om de data die daarvoor nodig zijn met elkaar te delen en in te zetten. Wij zien bovendien kansen in het beter belonen van flexibel gedrag door burgers en bedrijven, bijvoorbeeld als mensen hun elektrische auto of hun warmtepomp op een slimme manier inzetten en daarmee het elektriciteitsnet ontlasten.

Tijdens de stemmingen zijn bovendien verschillende amendementen aangenomen, waaronder het amendement van Ilana Rooderkerk (D66) over een juridische basis voor provincies en gemeenten om een motiveringsplicht op te leggen met betrekking tot het streven naar vijftig procent lokaal eigendom bij hernieuwbare energieprojecten. De NVDE is blij met het amendement, omdat het een goede juridische vertaling is van de afspraken in het klimaatakkoord, waar overheden, bedrijven en energiecoöperaties momenteel samen hard aan werken in de praktijk. Er blijft ook ruimte voor maatwerk hoe het lokale eigendom en/of andere vormen van financiële participatie worden vormgegeven binnen een project.
Ook het aangenomen amendement van Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) over het aan omgevingsdiensten verschaffen van energieverbruiksgegevens van eindafnemers voor wie de energiebesparingsplicht kan gelden is zeer welkom: het verbetert de handhaving van de energiebesparingsplicht, door bijvoorbeeld gerichte steekproeven te doen. Onlangs werd bekend dat minder dan de helft van de bedrijven onder deze plicht daadwerkelijk heeft gerapporteerd.

In het eerdere rondetafelgesprek zei voorzitter Olof van der Gaag: “In 1998 werden de gaswet en de elektriciteitswet vastgesteld. Dit was het jaar waarin Nederland nog netto-gasexporteur was. We hadden toen enkele tientallen elektriciteitscentrales die nagenoeg alle stroom leverden die we gebruikten. Het percentage duurzame energie was 1,3 procent in 1998. Hoeveel is er wel niet veranderd en ook verbeterd? Zeker bij elektriciteit gaat het ongelooflijk hard. De helft van alle stroom die we in Nederland gebruiken, komt al uit duurzame bronnen en dat percentage neemt snel toe. De uitstoot van de elektriciteitssector ging vorig jaar met 22 procent omlaag. Dat is echt zeer spectaculair. We zijn wereldkampioen zonnepanelen in Nederland en er zijn 130.000 mensen lid van energiecoöperaties. Dat hebben we eigenlijk allemaal ingepast in een oud systeem. En het is nogal wiedes dat dat oude systeem op een gegeven moment begint te piepen en te kraken. Dat moment is nu.” Met de nieuwe energiewet kunnen we het energiesysteem klaar maken voor het heden én de toekomst.


Misschien ook interessant