NVDE-leden en -directeur in Trouw Duurzame Top 100

23 oktober 2017

In de Duurzame Top 100 van Trouw staan drie leden en de directeur van de NVDE. Dit is een erkenning dat de NVDE en haar leden een rol van betekenis spelen in de energietransitie.

Olof van der Gaag, directeur NVDE, staat in de Duurzame Top 100 van Trouw op nummer 86. Hij komt nieuw binnen in de Top 100. Trouw roemt zijn vermogen om nieuwe bedrijven te laten aanhaken bij de energietransitie en om te zorgen dat mensen zelf aan de slag kunnen met duurzame energie.
Olof van der Gaag in duurzame Top 100

Pallas Agterberg, directeur strategie van Alliander, staat op nummer 31. Alliander verzorgt al ongeveer honderd jaar de distributie van gas en elektra. Maar gas is een fossiele brandstof, en zal verdwijnen. Elektriciteit wordt duurzaam. Pallas Agterberg geeft vorm aan die verandering: een enorme omslag voor netwerkbedrijf Alliander. Ze staat de afgelopen drie jaar stabiel in de Duurzame 100, drie plaatsen gestegen ditmaal naar 31.

Evert den Boer, directeur van Greenchoice, staat op nummer 40. Nu steeds meer energieleveranciers iets doen aan ‘verduurzaming’, kiest de voorloper Greenchoice rigoureus voor groen en lokaal. Greenchoice levert 400.000 klanten in Nederland opgewekte duurzame energie. In haar nieuwe strategie, ontwikkeld onder directeur Evert den Boer, richt het bedrijf zich op een snellere ‘lokale energietransitie’. Greenchoice werkt daarvoor samen met ruim vijftig lokale coöperaties, en dat moeten er nog meer worden. Als het aan Den Boer ligt, wekt iedereen straks zijn eigen energie op. Het bedrijf investeert fors in lokale zonne- en windenergie en energie uit warmte- en koudeopslag.

Peter Blom, directeur van de TriodosBank, staat als nummer 80 in de Duurzame Top 100. De baas van Triodos is een vaste waarde in de Duurzame 100. Blom geeft sinds 1997 leiding aan de bank, die met haar kapitaal en spaargelden een duurzame beweging in de reële economie wil financieren. Blom voorzitter van de Global Alliance for Banking on Values, een wereldwijd netwerk van banken dat duurzaam bankieren promoot. Hij werd deze zomer lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau, dat toeziet de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het bureau. En op nummer 99 staat Matthijs Bierman. Het heeft iets ironisch: juist nu Matthijs Bierman na jaren van afwezigheid zijn rentree maakt in de duurzame top 100, kwam hij in het nieuws doordat hij van het begrip duurzaamheid af wil.

En oud-milieuminister Ed Nijpels, weliswaar geen lid maar wel volop actief voor de energietransitie, stond twee keer eerder in de lijst, maar bepaalde zijn hoogste notering tot dusver met (onder andere) zijn uitspraak over het ‘klimaatkonijn’. Hij riep politici op om tijdens de verkiezingscampagne meer aandacht te besteden aan klimaatbeleid, volgens Nijpels een ‘enorme opgave’ voor het nieuwe kabinet.


Misschien ook interessant