Energieakkoord succesvol maar niet voldoende, blijkt uit NEV 2017

19 oktober 2017

Elke beschikbare euro nodig voor duurzame energie

Doelen Energieakkoord: gemengd beeld
De Nationale Energieverkenning 2017 laat zien dat het Energieakkoord heeft gezorgd voor een belangrijke groei van duurzame energie in Nederland: van 4% in 2013 naar 17,3% in 2023. Daar kunnen alle deelnemers trots op zijn. Tegelijkertijd dreigt het doel van 14% in 2020 onhaalbaar te worden (13%, zegt de NEV [1]) en is er nog een gat bij energiebesparing: geen 100 pètajoule maar 75.

Het is tijd voor een groot gevoel van urgentie met extra maatregelen en middelen om alle doelen te realiseren. Er is immers nog maar drie jaar te gaan. Daarom bepleit de NVDE:

  • Zorg dat de subsidies voor duurzame energie (SDE+) realistisch zijn: te lage vergoedingen en beperkende randvoorwaarden maken de doelen onhaalbaar.
  • Benut het gehele budget van de SDE+ voor duurzame energie. Er is geen enkele ruimte om dit geld de komende 4 jaar te benutten voor andere doelen, zoals CCS.
  • Voor de Kerst is er een pakket extra maatregelen nodig voor een eindsprint richting 2020. Het gaat om een combinatie van ‘verleiding’ en verplichtende maatregelen; zowel voor duurzame energie als voor energiebesparing in het MKB.

Urgenda-rechtszaak: 25 procent minder CO2 in 2020 wordt nog niet gehaald
Nederland moet in 2020 een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990, zo bepaalde de rechter in de Urgenda-zaak. Volgens de NEV wordt dit doel nu nog niet gehaald. Uit een studie van CE Delft iov de NVDE bleek deze zomer al dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat Nederland voldoet aan deze verplichting. Het bereiken van de doelen van het Energie-akkoord is hiervoor noodzakelijk maar ook dan blijft de onzekerheid groot: de bandbreedte is volgens PBL en ECN 19% tot 27%. Daarom zijn er extra acties nodig om op korte termijn te zorgen voor extra CO2-reductie, zoals afspraken over sluiting van kolencentrales.

Regeerakkoord: Nederland koerst volgens NVDE af op schamele 22% duurzame energie in 2030
De zojuist verschenen NEV 2017 rekent op 23,9 % duurzame energie in 2030 bij voortzetting van het bestaande beleid. Dankzij de dalende kosten van duurzame energie en extra mogelijkheden voor wind op zee is dit beduidend hoger dan de 20,7% uit de vorige NEV.

De NVDE verwacht helaas dat dit percentage door het kersverse regeerakkoord niet omhoog maar omlaag gaat. Het regeerakkoord bevat enkele goede aanzetten, zoals een voorzichtige vergroening van de belastingen; steun voor energiecoöperaties en een klimaatwet. Maar de stimulering van CO2-opslag (CCS) kost zo één miljard euro per jaar en gaat rechtstreeks ten koste van duurzame energie wanneer dit wordt betaald uit de SDE+ – op kosten van de burger.

Zonder extra maatregelen komt Nederland daarmee volgens de NVDE op zo’n 22% duurzame energie in 2030. Op deze manier blijft Nederland in 2030 onderaan de Europese lijstjes bungelen en blijven we ver achter de Europese doelstelling van 27% a 35% duurzame energie die nu wordt besproken in de EU. 22% in 2030 is ook in de verste verte niet in lijn met de 100% duurzame energie in 2050, die volgens de NVDE nodig is voor het klimaatakkoord van Parijs.

Een nieuw energieakkoord zal dus stevige extra maatregelen moeten bevatten en CCS op een andere manier moeten stimuleren. Alle kansen zijn er om de energietransitie wél te versnellen en zo bij te dragen aan een welvarend land dat draait op een schone en moderne energievoorziening.

NEV stoplicht
NVDE Grafiek NEV2017-RutteII-EUdoelen
NVDE analyse Regeerakkoord & duurzame energie
Nationale Energieverkenning 2017

[1]: Er zijn verschillende methodes om het aandeel  hernieuwbare energie te berekenen. Volgens de rekenmethode EU-richtlijn komt het aandeel op 12,4% in 2020 en 16,7% in 2023.
De rekenmethode ‘werkelijke productie’ komt uit op 13,0% in 2020 en 17,3% in 2023.


Misschien ook interessant