NVDE: kilometerheffing moet maximaal bijdragen aan klimaatambitie

17 november 2022

De NVDE vindt dat klimaatwinst en stikstofreductie leidend moeten zijn bij de keuze voor de tariefstructuur van de kilometerheffing, in reactie op de verkenning naar tariefstructuur voor de kilometerafhankelijke autobelasting . Uit de eerste doorrekening van varianten blijkt dat differentiatie naar CO2-uitstoot (variant 3) de meeste klimaatwinst boekt (reductie van 2,5 megaton CO2-uitstoot). Deze CO2-reductie is hard nodig: volgens PBL stoot de sector zonder kilometerheffing in 2030 nog 28 megaton uit. Dat is ruim boven de reductiedoelstelling. De keuze voor de variant met meeste klimaatwinst levert bovendien ook de meeste stikstofwinst op én de meeste besparing van de import van aardolie. Dit vergroot onze energie-onafhankelijkheid.

De NVDE vindt dat bovendien onderzocht moet worden of differentiatie naar energie-efficiency kan worden toegevoegd aan de tariefstructuur. Zo gaat een elektrische auto zuiniger om met energie dan een brandstofauto. En zeker als de vloot voornamelijk uit emissievrije auto’s bestaat is het bovendien een stimulans voor autofabrikanten en autokopers om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare duurzame elektriciteit en netcapaciteit.

De NVDE vindt daarnaast dat het pad tot 2030 niet vergeten moet worden: in het coalitieakkoord staat immers de ambitie om in 2030 100% nulemissie nieuwverkoop van personenauto’s te bereiken. Door een combinatie van normering in de zakelijke markt (alleen nog emissievrije nieuwe zakelijke auto’s vanaf 2025) en het voortzetten van fiscale vergroening via BPM, MRB en bijtelling kan het aandeel elektrische auto’s in het wagenpark verder groeien en daarmee fors bijdragen aan de klimaatambitie van 55 tot 60 procent minder CO2-uitstoot in 2030.


Misschien ook interessant