NVDE-webinar ‘op naar een elektrische industrie’

De verschillende beleidsrichtingen worden besproken. De uitkomsten zullen via diverse gremia meegenomen worden in de voorbereidingen van door het komend kabinet te nemen beslissingen.