NVDE erkend door toezichthouder ACM

11 mei 2016

NVDE erkend door toezichthouder ACM

Afgelopen 5 mei heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) officieel de NVDE erkend als representatieve organisatie zoals beschreven in de  Elektriciteits- en Gaswet in het kader van Methodebesluiten en uitvoeringsmaatregelen. Het bestuur van NVDE is verheugd over deze erkenning.

In het kader van de energietransitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050, uitvoering van het Energieakkoord, de Energiedialoog en het overheidsbeleid tot 2030 en 2050 zal Nederland alles moeten doen om randvoorwaarden te scheppen waaronder de transitie optimaal kan plaatsvinden, stelt Teun Bokhoven, voorzitter NVDE.

Investeringszekerheid
“Een goede balans tussen betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam op gelijkwaardig niveau, vinden wij cruciaal. NVDE hecht grote waarde aan het in Nederland kunnen behalen van onze eigen doelstellingen voor duurzaam, besparen en broeikasgasreducties. Daarvoor is investeringszekerheid voor alle partijen van belang, ook voor de netbeheerders die bekostigd worden via de methodebesluiten en de uitvoeringsregulering.”

Verbindende factor
Juist omdat iedere partij eigen belangen heeft hoopt en verwacht de NVDE intern onder haar 1.000 leden en extern met alle stakeholders een verbindende factor te zijn zodat de energietransitie alle benodigde ruimte krijgt. Bokhoven: “Dat de NVDE nu erkend is, geeft aan dat ook de ACM inziet dat samenwerking tussen verschillende partijen in de hele keten van de energietransitie een meerwaarde heeft voor besluitvorming. NVDE zet erop in om steeds goed over alle belangen van al onze NVDE-leden heen gewogen standpunten in te nemen.

De NVDE, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, is medio 2015 opgericht en vertegenwoordigt ruim 1.000 bedrijven en organisaties in de hele keten van de energietransitie.


Misschien ook interessant