NVDE blij met maatregelen tegen file op elektriciteitsnet

25 april 2024

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) juicht het toe dat het Rijk een breed pakket maatregelen heeft aangekondigd om netcongestie tegen te gaan, om te beginnen in Flevoland, Utrecht en Gelderland. Netcongestie (file op het elektriciteitsnet) vormt een grote bedreiging voor een cruciaal onderdeel van de energietransitie: elektrificatie. Bovendien moet tijdens de transitie het licht natuurlijk wel aanblijven. Het is dus goed dat minister Rob Jetten op voorhand geen optie uitsluit om netcongestie aan te pakken. Aanvullend op de (systeem)technische maatregelen en de maatregelen die zich specifiek richten op huishoudens of bedrijven uit de brief van minister Jetten, heeft de NVDE nog enkele suggesties:

  • Leg op plekken waar dit maatschappelijk goedkoper is warmtenetten aan, bijvoorbeeld in dichtbevolkte stadswijken Zo voorkomen we dat mensen ieder voor zich een elektrische warmtepomp kopen en netcongestie alleen maar verergeren.
  • Ontwikkel een programma voor ‘slimme warmte’ om de warmtetransitie netvriendelijk te maken. Mensen moeten van het aardgas af kunnen, zonder het net onnodig te belasten. Hiermee voorkomen we dat burgers vanwege netcongestie afwachten met het (verder) verduurzamen van woningen, en stimuleren we de inzet op netvriendelijke technieken c.q. het minder netbelastend inzetten van net-intensieve apparaten. Denk bijvoorbeeld aan slimme warmtepompen die aan gaan op momenten dat er weinig vraag is naar stroom en pauze kunnen houden tijdens de piek.
  • Maak ook het vergaand isoleren van woningen en gebouwen deel van dit programma, want dat reduceert de warmtevraag en vlakt de pieken in het elektriciteitsnet af.
  • Stimuleer CO2-vrije flexibele opwek van elektriciteit op locaties waar vaak teveel vraag naar stroom is. Naast decentrale opwek kan dat ook door bijvoorbeeld (individuele) warmtebuffering mee te nemen in de ISDE-regeling. Denk aan buffervaten die warm water opslaan als er volop stroom is, en dat inzetten voor verwarming op momenten dat er netcongestie is. Dit kan zowel op de schaal van huishoudens als van bedrijven worden toegepast. Ook kan groen gas en waterstof flexibel worden ingezet voor elektriciteitsproductie.
  • Maak netvriendelijk gedrag van kleinverbruikers aantrekkelijker. Help mensen pieken te vermijden en stroom te verbruiken (en te leveren) als het niet druk is op het net.
  • Communiceer duidelijk wanneer en waar netcongestie zich voordoen. En geef daarbij aan wat kleinverbruikers concreet kunnen doen. Zo kunnen verbruikers helpen de pieken te vermijden.
  • Voorkom onnodig stroomverbruik door de energiebesparingsplicht strenger te handhaven. Daarnaast heeft nog altijd een groot deel van de kantoren niet het vereiste energielabel C.
  • Voer een voortvarend programma uit voor slim laden voor iedereen, zodat elektrische auto’s kunnen bijdragen aan de oplossing van netcongestie. Stimuleer efficiënte, kleinere elektrische auto’s en deelauto’s.
  • Versnel de doorlooptijden van de procedures voor netverzwaringsprojecten.

 

 


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”