Nieuws van TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee: energieonderzoek en innovatie

21 februari 2019

In de TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) zoeken ondernemers en wetenschappers samen naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. De TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee ’ delen hieronder hun voornaamste nieuws.

TKI Urban Energy

TKI Urban Energy is aanjager van innovaties in de gebouwde omgeving. TKI Urban Energy vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties en faciliteert hen bij investeringen in en onderzoek naar energie-innovaties in woningen, gebouwen en woonwijken.

TKI Urban Energy biedt deze partijen praktische begeleiding, helpt hen op weg naar financiering, en biedt een platform voor samenwerking. De focus ligt op thema’s uit het innovatieprogramma, zoals zon- en warmtetechnologie, innovaties die nodig zijn voor de renovatie van bestaande bebouwing, elektrificatie en systeemintegratie.

  • Urban Energy Tender 2018

Om de verduurzaming in de gebouwde omgeving te versnellen is in 2018 aan 34 projecten subsidie verleend vanuit de Urban Energy Tender. Het gaat om een subsidiepot van €12,8 miljoen voor innovatieve projecten die het aard-gasvrij (-ready) maken van gebouwen versnellen.  Lees hier meer over in het artikel van Energeia

  • Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s)

Er komt een nieuwe subsidie voor meerjarige samenwerkingsverbanden waarin gewerkt wordt aan versnelling van energierenovaties, en/of duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving. TKI Urban Energy organiseert samen met RVO.nl op 8 maart een informatiebijeenkomst over deze Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s).  Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan hier.

  • DEI+ subsidie

Naast de hierboven genoemde MMIP’s komen partijen die werken aan energie-innovaties die de gebouwde omgeving, utiliteitsbouw, woningen en/of wijken versneld aardgasvrij kunnen maken, in aanmerking voor de subsidie DEI+ Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Ook daarvoor kunnen partijen bij TKI Urban Energy terecht. De Urban Energy tenderregeling blijft, weliswaar aangepast, dit jaar nog in stand. Meer informatie

TKI Wind op Zee

TKI Wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind. Wind op Zee is een essentieel onderdeel van de succesvolle energietransitie in Nederland. Het TKI Wind op Zee faciliteert daarom onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, valorisatie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking, opleidingen en marktontwikkeling en versterkt zo de kostenreductie en economische impact van wind op zee. Tevens richten de activiteiten van het TKI Wind op Zee zich op de integratie in het energiesysteem en in het economische systeem van de Noordzee.

  • Nieuwe regelingen wind op zee

In februari worden de nieuwe regelingen voor het TKI Wind op Zee gepubliceerd in de Staatscourant. Kijk hier voor de subsidiemogelijkheden voor wind op zee. Er zijn subsidies voor verschillende soorten onderzoek, aanvragers en thema’s.

  • Matchmaking Day Wind op Zee

Op 14 februari 2019 kwamen meer dan 170 toonaangevende spelers uit de wind op zee sector bijeen voor de TKI Wind op Zee Matchmaking Day! Aan hen werden de resultaten van TKI Wind op Zee projecten gepresenteerd. Heeft u deze dag gemist? Geen punt, de presentaties zijn hier terug te vinden.


Misschien ook interessant