Nieuwe leden NVDE

22 februari 2017

De NVDE heeft de afgelopen weken weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Van grote energieleveranciers als Essent en NLE tot meer onderzoek gerelateerde organisaties als TNO en Solliance. Ook lokale energie coöperaties, Energie uit Water en de maakindustrie is vertegenwoordigd met de komst van de Duurzame Energie Unie, Noordelijke Lokaal Duurzaam, EWA en Inventum.

De komst van deze nieuwe leden versterkt de bundeling van krachten die de NVDE voor ogen heeft om de transitie naar een duurzame energievoorziening succesvol en tijdig te realiseren en om de toekomstige energievoorziening als een duurzaam systeem stabiel te laten functioneren.

TNO
“Want de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia”, stelt Mart van Bracht, managing director Energie van onderzoeksinstituut TNO. “De komende periode zal in het teken staan van hybride energiesystemen, waarbij we verschillende fossiele en duurzame bronnen gecombineerd inzetten. TNO heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen”

Essent
Sinds eind 2015 Essent haar duurzame tak afgesplitst van de fossiele activiteiten, waaronder het Nederlandse deel helemaal valt. Het Nederlandse Essent lanceerde al in 1995 het eerste groene energieproduct voor de consument: Essent Groene Stroom. Inmiddels levert het bedrijf deze groene stroom aan meer dan een miljoen klanten in Nederland. Ook levert ze daarbij 100% windenergie uit Nederland. Essent is daarnaast een van de weinige spelers op het gebied van groen gas. Naast groene stroom en gas levert Essent ook isolatie, zonnepanelen en intelligente thermostaten om consumenten te helpen energie te besparen.

NLEx
Met NLEx bereidt energiebedrijf NLE zich voor op de veranderende energiemarkt. Energieopwekking gaat van fossiel naar duurzaam, opwekking zelf gaat steeds meer van centraal naar decentraal en energieopslag staat op punt van doorbreken. NLEx gelooft dat de energieleverancier van de toekomst steeds meer een dienstverlener zal zijn dan een ‘platte’ leverancier van elektriciteit en gas. De technologische ontwikkelingen gaan hard en het bedrijf verwacht dat op afzienbare termijn, huizen dan wel buurten zelfvoorzienende ‘ecosysteempjes’ worden qua energieopwekking, -opslag en -verbruik.

De Duurzame Energie Unie
Duurzame decentrale opwekking is ook vertegenwoordigd bij een van de andere nieuwe leden, de Duurzame Energie Unie. Deze coöperatie levert uitsluitend duurzame energie samen met lokale energiebedrijven. Zij wekken de energie op en de Duurzame Energie Unie zorgt ervoor dat het aan de consument wordt verkocht. Zo kan een gemeenschap zélf voorzien in zijn eigen energiebehoefte en steekt de consument zijn geld in de lokale economie.  In Nederland zijn inmiddels tientallen lokale duurzame energiebedrijven actief, ontstaan omdat enthousiaste burgers en ondernemers het heft in eigen hand nemen. De Duurzame Energie Unie helpt lokale energiebedrijven door alle zaken beschikbaar te stellen die nodig zijn om succesvol te kunnen opereren op de energiemarkt. De Duurzame Energie Unie is lid geworden in combinatie met Noordelijk Lokaal Duurzaam, een eigen duurzame coöperatieve energieleverancier van en voor het Noorden.

Energie uit water
Naast wind- en zonne-energie zijn we ook blij een nieuw lid te verwelkomen die bezig is met hoe de energievraag kan worden beantwoord door energie uit water. De Nederlandse vereniging voor Energie uit Water (EWA) bevordert de opwekking en de toepassing van energie uit water en zet zich in voor haar leden door hun belangen te behartigen. EWA  geeft waterkracht in Nederland een gezicht. Zij maakt de kansen voor energie uit water zichtbaar voor de markt, de politiek en de burgers.

Solliance
Ook zijn we blij om vanuit de wetenschappelijke hoek ook Solliance te verwelkomen. Dit is het samenwerkingsverband tussen TNO, TU/e, Holst Centre en ECN van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) in de ELAT-regio (Eindhoven-Leuven-Aachen). Solliance heeft de ambitie, de regio als wereldspeler in PV op de kaart te zetten. Met Solliance ontstaat een synergie van ruim 250 onderzoekers met gelijke ambities. Die stemmen onderling onderzoekprogramma’s af en werken intensief samen met het bedrijfsleven.

Inventum
Vanuit de maakindustrie verwelkomen we ook Inventum, dat duurzame, energiebesparende oplossingen biedt aan huiseigenaren. Van boilers, ventilatiewarmtepompen tot kokend watersystemen. Van keukenboilers tot pasklare energieconcepten, waarmee je eenvoudig drie of meer stappen in een energielabel maakt. Wie je ook spreekt bij Inventum, je proeft de ambitie om samen het verschil te maken en het energieverbruik in woningen tot nul te reduceren. “Dat doen we door het ontwikkelen van energiezuinige producten, maar ook door onze bestaande producten steeds duurzamer te maken. Net zo belangrijk vinden we de eindgebruiker, die we de tools in handen geven om zijn energieverbruik te beheren en waar mogelijk te verlagen”, aldus een statement van het bedrijf op de website. De energieoplossingen worden toepast in zowel bestaande als nieuwbouwsituaties, in de woning- en utiliteitsector.


Misschien ook interessant