Nieuw NVDE-lid: Twence

2 juni 2022

Twence is een verwerker van afval- en biomassastromen in het oosten van Nederland. Twence brengt, waar mogelijk, nuttige materialen en grondstoffen terug in de kringloop en produceert daarbij energie (elektriciteit, stoom en warm water), pyrolyse-olie, biomethaan en vloeibare CO2 uit restafval- en biomassastromen die niet geschikt zijn voor hergebruik en zonne-energie. Olof van der Gaag, voorzitter NVDE: “Heel fijn dat Twence lid is geworden bij ons. Twence is een cruciale schakel in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Door hun samenwerkingen met gemeenten en het bedrijfsleven zijn ze een waardevolle speler voor regionale duurzaamheidsdoelstellingen.”

Passie voor verduurzaming
Twence levert een grote bijdrage aan de besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van de uitstoot van CO2. Twence wil de productie van duurzame energie vergroten en deze zo efficiënt mogelijk toepassen, bijvoorbeeld door de levering van stoom voor productiebedrijven zoals Nobian en Grolsch en door warmtelevering voor de warmtenetwerken in Enschede, Hengelo en via een regionaal warmtenetwerk ook aan andere delen van Twente.

Daarnaast probeert Twence zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen uit afval. Dit doen ze door CO2 af te vangen om deze na zuivering en vervloeiing te leveren aan de glastuinbouw die de CO2 gebruikt als meststof om planten te laten groeien. Twence levert vloeibare CO2 als grondstof voor droogijs: om producten te koelen. Ook verwerkt Twence gft-afval tot compost en biogas en maken ze uit afvalhout duurzame warmte en elektriciteit. Varkensmest wordt verwerkt tot groen gas en schaarse grondstoffen worden teruggewonnen als kunstmestvervanger. Van zaagsel maakt Twence pyrolyse-olie, een goede vervanger van aardolie in allerlei productieprocessen.

Verbinder in de energie- en grondstoffentransitie
Twence draagt flink bij aan de energie- en grondstoffentransitie en aan de ontwikkeling van een circulaire economie in de (EU)regio. Hierin is Twence een ‘verbinder’. Bij Twence staat innovatie centraal. Samen met partners en aandeelhouders werkt Twence intensief samen, zodat ook hun duurzaamheidsdoelen worden behaald. Twence verbindt maatschappelijk nut met ondernemerschap en gaat respectvol om met het milieu en met mensen.

www.twence.nl


Misschien ook interessant