Nieuw NVDE-lid: Eteck

12 mei 2022

Met meer dan 120 enthousiaste medewerkers streeft Eteck naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag. Om die missie waar te maken ontwerpt, ontwikkelt én exploiteert Eteck duurzame, collectieve en decentrale installaties. Eteck gaat voor 0. Nul CO2-uitstoot en nul gebruik van fossiele brandstoffen. Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE: “We zijn blij met het lidmaatschap van Eteck. De warmtetransitie is complex. Eteck beschikt over de expertise om haalbare en betaalbare oplossingen te realiseren voor Nederland. Zeker nu is dat ontzettend belangrijk.”

Eteck levert warmte en/of koude aan woningen, bedrijven en utiliteit met gebruik van lokale warmtebronnen zoals warmte uit een waterplas (aquathermie), zonnecollectoren op het dak of restwarmte van de plaatselijke supermarkt.  Zowel voor nieuwbouw en gebiedsontwikkelingen als voor bestaande bouw. Samen met opdrachtgevers kijkt Eteck naar de beste beschikbare lokale mogelijkheden die voldoen aan de uitgangspunten van leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid voor de klant. Met meer dan 250 projecten en 65.000 aansluitingen in de woningbouw en commercieel vastgoed is Eteck de grootste leverancier van collectieve, duurzame lokale warmte en koude in Nederland.

Ga voor meer informatie naar de website van Eteck.


Misschien ook interessant