Maatschappelijke tenders voor zonne- en windenergie

17 mei 2022

Position paper voor gemeenten, van NVDE, NWEA en Holland Solar

Steeds meer gemeenten schrijven een maatschappelijke tender uit. Zo selecteren ze voor gemeentegronden of binnen zoekgebieden voor wind- en/of zonne-energie projecten waarvan de initiatiefnemers een financieel haalbaar project kunnen aanleggen met oog voor natuur, landschap en omwonenden. Bij windenergie op zee werkt tenderen fantastisch. Ook op land heeft tenderen voordelen boven ‘gewone’ vergunningverlening. Maar het luistert nauw hoe de tender precies wordt georganiseerd. Holland Solar, NWEA en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) schreven een position paper om gemeenten te helpen om het tenderproces goed uit te voeren. Hier vindt u het position paper ‘Maatschappelijke Tenders: een concrete handreiking als basis voor een goede samenwerking bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten’.

Met transparante, inhoudelijk uitgewerkte en voorspelbare maatschappelijke tenders kunnen de belangen van omwonenden en initiatiefnemers van duurzame energieprojecten worden geborgd. Samenwerking staat daarbij centraal: alleen samen realiseren we de energietransitie. Dit zijn de uitgangspunten voor het opstellen van het position paper geweest.

Praktische checklist
In het position paper wordt gekeken naar wat maatschappelijke tenders anders maakt dan andere manieren van vergunnen en naar de redenen voor tenderen. De drie brancheverenigingen hebben ook een praktische checklist aan de position paper toegevoegd met daarin adviezen aan gemeenten voor het inrichten van een maatschappelijke tender op vier verschillende niveaus:

  • Vaststellen beleidsvisie duurzame energie
  • Kiezen voor- en het onderbouwen van een maatschappelijke tender
  • Inrichten van het tenderproces
  • Creëren van een tenderproduct (= de uitvraag aan partijen die het zonne- of windproject kunnen realiseren)

Lees hier het position paper van Holland Solar, NWEA en NVDE.


Misschien ook interessant