Nieuw lid: Winst uit je woning, intermediair die de energietransitie versnelt.

21 maart 2019

Winst uit je woning faciliteert efficiënte verduurzaming van zeer grote aantallen koopwoningen, door het organiseren van advies- en inkoopacties voor isolatie, HR glas, ventilatie en zonnepanelen.

Wij geven grote aantallen woningeigenaren een hoge kwaliteit van dienstverlening, dankzij een  verregaand geautomatiseerd klantcontactsysteem. Hierin worden op basis van onafhankelijke adviezen aan huis automatisch de offertes en bestekken gemaakt en verzonden naar bewoners. Wij faciliteren lokale uitvoerende partijen door vrijwel ál het klantcontact, inclusief de sales, van hen over te nemen en hen direct van ondertekende opdrachten én bestekken te voorzien.

Winst uit je woning heeft sinds 2011 samen met 50 gemeenten ruim 70 inkoopacties georganiseerd. Tot nu toe zijn ruim 58.000 woningeigenaren van advies voorzien. 24.000 hiervan zijn zelfs aan huis geadviseerd door onze eigen onafhankelijke adviseurs. Maandelijks investeren nu 700 woningeigenaren 2,5 miljoen euro duurzame maatregelen via Winst uit je woning. Al deze werkzaamheden worden uitgevoerd door lokaleisolatie- en installatiebedrijven.

Als intermediair zorgen wij voor efficiënte samenwerking tussen gemeenten, onafhankelijke adviseurs,  lokale uitvoerders en woningeigenaren. Wij organiseren een aantrekkelijk aanbod voor woningeigenaren en zorgen voor een snelle klantreis. We zijn in staat om zeer grote aantallen woningeigenaren met efficiënte en dus goedkopere dienstverlening, ‘no-regret’, rendabele stappen te laten zetten naar een energieneutrale èn/ of aardgasvrije woning. In ‘aardgasvrij’ wijkacties voorzien wij inwoners van een maatwerkadvies inclusief álle offertes op basis van slechts één onafhankelijk huisbezoek.
Wij maken graag deel uit van de NVDE, zodat we samen met dit netwerk van koploperbedrijven de energietransitie nog beter kunnen versnellen.

“De werkwijze van Winst uit je Woning is heel interessant: in hoge mate geautomatiseerd, en juist daardoor ook in staat tot het bieden van vergaand maatwerk aan woningeigenaren,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Ook de nauwe samenwerking  met gemeenten is van belang. De NVDE kan met Winst uit je Woning als lid nog beter bijdragen aan de noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving. Welkom!”

Meer weten over onze dienstverlening?  lieven@winstuitjewoning.nl

Transitiedashboard

 

 


Misschien ook interessant