Nieuw lid MPD Groene Energie: slimme groene warmtenetten

5 maart 2020

MPD Groene Energie realiseert slimme groene warmtenetten. Het gaat om toekomstbestendige ondergrondse warmte-infrastructuur waarop diverse duurzame bronnen worden aangesloten. Een warmtenet is groen, wanneer deze door (diverse) duurzame bronnen wordt gevoed. Denk hierbij aan restwarmte, collectieve zonnewarmte, aardwarmte, duurzame biomassa, energie uit water of zelfs groene waterstof. Bij het aansluiten van meerdere bronnen op een warmtenet, is de rol van biomassa beperkt tot de piekvraag in de winter en indien nodig als duurzame back-up. Het warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat. Dit resulteert in een efficiënte warmtelevering. “We kunnen de vernieuwende ervaring van MPD Groene Energie met het verduurzamen van warmtenetten goed gebruiken in de NVDE. Verschillende duurzame bronnen hebben de toekomst,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

In Ede realiseert dochter ‘Warmtebedrijf Ede’ het voorbeeld van een slim groen warmtenet. Hier is een warmterotonde gerealiseerd waarop bijna 20.000 woningen en bedrijven uit vrije keuze op zijn aangesloten. Dit warmtenet is momenteel het één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. Om de energietransitie te versnellen heeft MPD Groene Energie verschillende BV’s opgericht. Onder het motto ‘niet praten maar doen’, vervullen deze BV’s verschillende onderdelen van de duurzame warmteketen. Denk aan ondersteuning in de engineering van een warmtenet, assetmanagement, aanleg van het warmtenet en realisatie en beheer van technische installaties.


Misschien ook interessant