Nieuw lid APPM: voor een mooier Nederland

5 maart 2020

Met bijna 100 adviseurs en projectmanagers werkt APPM aan een mooier Nederland. Vanuit de werkvelden Water, Energie, Mobiliteit, Infrastructuur en Gebiedsontwikkeling werkt de organisatie aan opgaven in de fysieke leefomgeving. APPM ontwikkelt mee aan Regionale Energie Strategieën, aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en is met ruim tien jaar ervaring één van de toonaangevende partijen voor elektrisch vervoer in Nederland en daarbuiten. APPM sluit zich aan bij de NVDE om inhoudelijke kennis en organisatiekracht bij te dragen, met name op de werkvelden Energie en Mobiliteit. “APPM heeft volop ervaring op terreinen waar we dat goed kunnen gebruiken: in de RESsen en op duurzame warmte en mobiliteit,” zegt Olof van der Gaag. “Ik zie ernaar uit die input te benutten binnen de NVDE.”

Toenemende druk op de openbare ruimte, meerdere belangen van stakeholders en complexe opgaven vragen om samenwerken. APPM brengt partijen samen en organiseert energie- en mobiliteitsprojecten. APPM is inmiddels ook actief met nieuwe kantoren in België, Duitsland en de Verenigde Staten. APPM staat voor een duurzamer Nederland en onderschrijft de ambities van de NVDE. Als lid van de NVDE wil APPM zich verbinden met de actuele ontwikkelingen, visies van andere partijen leren begrijpen en samen Nederland nog sneller verduurzamen.


Misschien ook interessant