Nieuw lid: Klimaatweb: kennisportal voor duurzame professional

10 februari 2022

Klimaatweb is een kennisportal voor de duurzame professional. Door kennis en ideeën over een duurzame samenleving uit te wisselen, levert Klimaatweb een bijdrage aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Professionals blijven op de hoogte via nieuwsbrieven, de digitale kennisbank en themadossiers op de portal en via cursussen en events (via de Berghauser Pont Academy). “Klimaatweb is een spin in het web van de energietransitie, want kennisuitwisseling tussen professionals is cruciaal,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. “Ook cursussen zijn belangrijk in dit snel veranderende speelveld. Mooi dat Klimaatweb lid is geworden van de NVDE.”

Alle aspecten en sectoren die hierbij een rol spelen komen aan de orde; van klimaatverandering en duurzame energie tot mobiliteit, circulariteit, consumptie, industrie, gebouwde omgeving en landbouw. Samen met Energie Samen geeft Klimaatweb het tijdschrift Wind & Zon – Vakblad Duurzame Energie uit. De leidende principes zijn dat de kwaliteit altijd doorslaggevend is, dat er wordt samengewerkt met de beste experts uit het veld, er zoveel mogelijk perspectieven getoond worden en dat Klimaatweb een platform is voor zowel de uitwisseling van kennis als inhoudelijke discussie. Klimaatweb is onderdeel van de Berghauser Pont Mediagroep (BPM).


Misschien ook interessant