Doekle Terpstra: “De polder is springlevend en succesvol”

11 juli 2019

Wanneer het er werkelijk op aankomt, toont Nederland zijn sterkste kant. Met het Klimaatakkoord hebben we opnieuw bewezen dat we gecompliceerde kwesties aandurven en aankunnen. We gaan met alle betrokken partijen aan tafel zitten, we zeggen elkaar de waarheid én we durven compromissen te sluiten. De polder is springlevend en succesvol. De Klimaatpraters hebben een moeilijke klus geklaard en verdienen een groot compliment. Nu zijn de Klimaataanpakkers aan zet.

Geleidelijke overstap
Op aandringen van diverse partijen, waaronder ondernemersorganisatie Techniek Nederland, stappen we op een geleidelijke manier over op duurzame energie. Dat betekent bijvoorbeeld dat niet elke woningeigenaar van de ene op de andere dag van de cv-ketel af moet. Tegelijkertijd wordt de overgang naar duurzame technieken wél steeds aantrekkelijker, doordat aardgas duurder wordt en elektriciteit goedkoper. Zo wordt het op een redelijke termijn voor iedereen logisch om de stap naar duurzaamheid te zetten.

Voldoende vakmensen
Het ambitieuze Klimaatakkoord vormt een behoorlijke uitdaging en die kunnen we alléén aan met voldoende technische vakmensen. Door het geleidelijke karakter krijgen ondernemers de tijd om hun werknemers bij te scholen. Daarnaast zullen we zo snel mogelijk véél meer jongeren moeten interesseren voor een loopbaan in de techniek. Omdat techniek onmisbaar is in de uitvoering van de energietransitie, verwacht ik van de overheid dat ze zich sterk maakt voor het technisch beroepsonderwijs.

Warmtefonds
Anderhalf miljoen woningen vóór 2030 duurzaam en energiezuinig maken, dat gaat niet vanzelf. Daarom zijn in het Klimaatakkoord diverse financieringsmogelijkheden en subsidies voorgesteld. Daarvan spreekt met name het Warmtefonds tot de verbeelding. Woningbezitters kunnen daar tegen een lage rente geld lenen om hun huis te verduurzamen. Het Warmtefonds maakt verduurzaming haalbaar en betaalbaar voor iedereen in Nederland.

Het kán!
Papier is geduldig, maar woningen en gebouwen worden er niet duurzamer van. Daar heb je techniek en vakkennis voor nodig. De installatiesector heeft gelukkig niet gewacht op het Klimaatakkoord. Vrijwel dagelijks kom ik technische hoogstandjes tegen die in dienst staan van de duurzame toekomst van Nederland. De doelstellingen van de overheid zijn weliswaar ambitieus, maar tegelijkertijd realistisch. In 2030 een halvering van de CO2-uitstoot en een volledig CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Het kan! De maatregelen in het Klimaatakkoord maken zichtbaar wat er mogelijk is en zullen daardoor het proces versnellen.

 Iedereen blij?
Is iedereen blij met alle aspecten van het Klimaatakkoord? Nee. Een kenmerk van een compromis is dat niemand helemáál zijn zin krijgt. Toch ben ik ervan overtuigd dat bijvoorbeeld ook de Nederlandse maakindustrie met het kabinet realistische afspraken kan maken. We kunnen een van de koplopers worden in de groene wereldeconomie, zonder onze concurrentiepositie aan te tasten en bedrijven ons land uit te jagen. Het Klimaatakkoord verdient brede steun en een voortvarend vervolg.

Doekle Terpstra, Voorzitter ondernemersorganisatie Techniek Nederland


Misschien ook interessant