Neem ook deel aan DuurzameWarmte.nl

5 oktober 2017

Www.duurzamewarmte.nl zal dit najaar een onderdeel worden van de campagne ‘Energiebesparen Doe Je Nu’ van de Rijksoverheid. Deze campagne van de ministeries van BZK en EZ  over energiebesparing wordt verbreed naar duurzame warmte (ISDE-technieken). Er zullen daardoor meer mensen de site over duurzame warmte bezoeken en daarmee zal de bekendheid en de verkoop van duurzame warmtetechnieken groeien. Vanaf 23 november starten BZK en EZ een massamediale campagne, met onder andere TV-commercials en gerichte social media-inzet. Bezoekers van www.energiebesparendoejenu.nl krijgen een tiental opties te zien, waaronder de vier duurzame warmteopties. De URL www.duurzamewarmte.nl blijft ook zelfstandig aan te roepen. Wilt u deelnemen aan duurzamewarmte.nl?

Sinds driekwart jaar wijst de website www.duurzamewarmte.nl woningeigenaren de weg naar biomassaketels, warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels. Door een simpele keuzetool krijgt de bezoeker een globaal beeld wat bij hem of haar de mogelijkheden zijn. Vervolgens wordt hij geleid naar een aantal daarbij passende leveranciers van duurzame warmtetoestellen. De website is geplaatst binnen de site van MilieuCentraal, waar meer achtergrondinformatie te vinden is.

De website draagt bij aan meer bekendheid met deze technieken. Begin 2017 verwees Greenpeace in een artikel in haar ledenblad naar duurzamewarmte.nl.

Er zijn nu 15 leveranciers van duurzame warmtetechnieken voor particulieren die financieel hebben bijgedragen aan de totstandkoming van duurzamewarmte.nl. Leveranciers die ook deelnemer willen worden, kunnen zich tot eind oktober 2017 digitaal aanmelden via dit formulier. De Stichting DEPK (Duurzame Energie Prestatie Keur) verwerkt de aanmeldingen en toetst of ze aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoen.

Wilt u bijdragen aan het geven van meer bekendheid aan warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels?
Wilt u meeprofiteren van extra traffic naar www.duurzamewarmte.nl dankzij de massamediale campagne van het Rijk?
Wordt dan deelnemer van duurzamewarmte.nl.

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gerard van Amerongen, Stichting DEPK, (depk@depk.nl; 06-48624487)


Misschien ook interessant