Nederlanders schatten kosten duurzame huis te laag in

5 april 2018

Driekwart van de Nederlanders verwacht dat de komende 10 jaar hun energiehuishouding zal veranderen, maar zij schatten de kosten die dat met zich meebrengt veel te laag in. Dit blijkt uit de Nationale Monitor Energietransitie, een onderzoek in opdracht van installatiebedrijf Feenstra onder een steekproef van 1000 burgers.

Nederlanders schatten de kosten die nodig zijn voor volledig duurzaam maken van het energiehuishouden veel te laag in, namelijk op € 10.000 terwijl experts dat op bijna het dubbele inschatten. De voornaamste triggers en barrières om wel of niet tot actie over te gaan hebben te maken met kosten, zoals besparing op de energierekening (trigger) en een te grote investering (barrière).

Triggers voor woningeigenaren om ingrijpende aanpassingen te doen zijn dat dit goed is voor het milieu, verlaging van de energierekening en waardevermeerdering van de woning. De consument geeft aan behoefte te hebben aan persoonlijk inzicht in de kosten en baten en advies over aanpassingen in huis.


Misschien ook interessant