Bijeenkomst NVDE: Europese regelgeving en de energietransitie

11 april 2018

Op maandag 9 april 2018 organiseerde de NVDE en European Renewable Energies Federation (EREF) een bijeenkomst over Europese regelgeving en de energietransitie. Tijdens de bijeenkomst stonden belemmeringen voor de energietransitie, gecreëerd door Europese regelgeving centraal. Mede dankzij de talrijke enthousiaste deelnemers was het een geslaagde middag. 

NVDE- directeur Olof van der Gaag schetste de context. Pierre Bancourt van EREF (European Renewable Energies Federation). ging in op de verschillen in standpunten van de Europese Raad en het Europees Parlement met betrekking tot het Clean Energy Package. Birgitta Westgren (Directeur Energiemarkt en innovatie – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) stelde dat Nederland het voortouw neemt om de Parijs-doelstellingen te halen. Vandaar het streven om de CO2-reductie te verhogen van 49% naar 55% in 2030.

Tijdens  een paneldiscussie werden  vier belemmeringen in de Europese regelgeving besproken. Het panel bestond uit Erik Klooster (Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie), Reinier Gerrits (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie), Ron Wit (Eneco) en Joris Wijnhoven (Greenpeace). De belemmeringen die bediscussieerd werden waren vooraf aangedragen door de aanwezigen. Dit resulteerde in de volgende aandachtspunten:

  • Het verhogen van de lineaire reductiefactor laat het ETS beter functioneren;
  • de staatsteunregelingen beperken de energietransitie;
  • de Europese regels omtrent innovatie beperken innovatie soms in plaats van deze te stimuleren;
  • het veilen van Garanties van Oorsprong is funest voor de energietransitie.

In de workshops werden oplossingen gezocht voor de eerdergenoemde belemmeringen. Vanuit verschillende perspectieven werden er oplossingen gezocht die op korte en lange termijn haalbaar zijn. Bij de workshop Staatsteun was een oplossing dat er al bij het bedenken van innovatieve oplossingen getoetst moeten worden of dit binnen de regels van staatsteun kan. Bij de workshop innovaties was een oplossing om voor elke sector een ontwikkelingsplan op te stellen. Hiervoor zouden minder vrijblijvende innovatieprogramma’s een uitkomst zijn. Bij de workshop ETS was er de oplossing om een meer regionale aanpak te bevorderen met een focus op Duitsland.


Misschien ook interessant