Nederland kan binnen een jaar bijna vijf miljard kuub aardgas besparen

2 maart 2022

English:

Nederlands:

Binnen vier jaar is de mogelijke besparing 10 miljard kuub

Nederland kan op korte termijn veel minder aardgas verbruiken door een combinatie van snelle energiebesparing en versnelde duurzame opwekking. De komende ‘winterpiek’ in de vraag naar aardgas kan daardoor al lager uitvallen: binnen een jaar is een besparing van bijna vijf miljard kuub mogelijk. Binnen zo’n vier jaar is zelfs een besparing van 10 miljard kuub aardgas haalbaar. Nederland gebruikt nu zo’n 40 miljard kuub, waarvan circa 5 miljard kuub afkomstig is uit Rusland.

Nederland bevindt zich in de overgangsfase van ‘oranje-grijze’ energie (aardgas) naar ‘oranje-groene’ energie: zelf opgewekte duurzame energie. Juist in de huidige tussenfase is onze afhankelijkheid van energie-import groot. Het versnellen van de energietransitie is daarop het beste antwoord.
De NVDE heeft uitgewerkt welke mogelijkheden er binnen een jaar zijn en welke binnen vier jaar, met een indicatie van de bijbehorende vermindering van het Nederlandse gasverbruik. Deze lijst is niet uitputtend maar geeft wel belangrijke oplossingsrichtingen. Het bestaande klimaatbeleid werkt al sterk de goede kant op, vaak gaat het om versnelling daarvan. Het klimaatbeleid stuurt op het verminderen van CO2-uitstoot, deze notitie gaat over het verminderen van het Nederlandse gasverbruik. Er is veel synergie tussen beide maar ze zijn niet hetzelfde.

Concrete voorbeelden van maatregelen:

 1. Het beter inregelen van verwarmingsinstallaties bij bedrijven en bij particulieren kan binnen een jaar al anderhalf miljard kuub aardgas besparen, tegen veelal zeer lage kosten.
 2. Versnelde ‘thermische’ isolatie en energiebesparing bij bedrijven en woningisolatie kan binnen een jaar al een ongeveer een miljard kuub besparen en binnen vier jaar ruim drie miljard kuub.
 3. Versnelde toepassing en extra stimulans voor duurzame warmtebronnen en duurzaam gas kan in vier jaar ruim drie miljard kuub aardgas besparen. Vergeet daarbij duurzame biomassa niet, dit is snel toepasbaar.

Daarnaast zijn enkele randvoorwaarden van groot belang:

 1. Investeer in de beschikbaarheid van vakmensen voor de uitvoering, met oa bonussen voor jongeren die voor de techniek kiezen en ruimte middelen voor omscholing.
 2. Benut het initiatief ‘snel het net op’ voor de versterking van het elektriciteitsnet, inclusief de inzet van batterijen. Dit maakt ook het aansluiten van meer zonne- en windenergie mogelijk, net als meer elektrisch vervoer en elektrische warmte (bijvoorbeeld via warmtepompen).

Er zijn belangrijke redenen om dit nu te doen:

 1. Het versterken van onze energie-onafhankelijkheid
 2. Het verminderen van de financiering van de oorlogsmachine van Poetin. Het Westen betaalt nu dagelijks 600 miljoen dollar voor de import van olie en gas uit Rusland.
 3. Het verlagen van de energiekosten, rechtstreeks (minder verbruik) en indirect (want een lagere vraag leidt tot lagere prijzen voor de energie die we nog wel gebruiken)
 4. Het versneld terugdringen van broeikasgasemissies

Nederlands:

English:

 1. Warmtescan kantoren (Miramap Aerial Surveys)

  Voorbeeld van een nachtscan (Miramap Aerial Surveys)

 


Misschien ook interessant