Morgen begint vandaag: Flexibele energie in de stad

3 oktober 2022

De NVDE organiseerde op 29 september 2022 een webinar in het kader van de reeks ‘Morgen begint vandaag’ met als thema ‘Flexibele energie in de stad’, op naar een slim lokaal energiesysteem dat mobiliteit en gebouwde omgeving combineert.

Wilt u het webinar terugkijken dan kan dat hier:


https://youtu.be/vN84knXJNuk

Presentatie sprekers
Wilt u de presentaties van de sprekers nog rustig terugkijken dan kan dat:

Het tempo moet omhoog
De energietransitie gaat volle kracht vooruit, dit tempo moet zelfs verder omhoog om het 60% reductiedoel uit het regeerakkoord van 2021 te realiseren. De laatste jaren is het aandeel zonne- en windenergie al flink gegroeid en de vraag naar elektriciteit groeit ook steeds harder onder andere door het stijgende aandeel elektrische auto’s en warmtepompen. Deze ontwikkelingen hebben wel een keerzijde, er treedt steeds vaker congestie op het lokale elektriciteitsnet op. Omdat netverzwaringen veel tijd vergen, moet er ook gekeken worden naar alternatieven om het elektriciteitsnet efficiënter te benutten.
Smart energy innovaties bieden een oplossing om toch aan de vraag naar elektriciteitstransport te voldoen in tijden van transportschaarste. De focus ligt hier op het inbouwen van flexibiliteit om het energiesysteem van de toekomst te realiseren. De gebouwde omgeving en mobiliteitssector bieden veel flexibiliteitsmogelijkheden om slimme koppelingen te maken met opwek, opslag en consumptie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruiken van elektrische auto’s als batterij wanneer de zonnepanelen veel opwekken overdag. De opgeslagen energie kan vervolgens gebruikt worden als de energievraag in gebouwen omhoog gaat wanneer ’s avonds veel met inductie wordt gekookt. Deze twee sectoren spelen dan ook een rol in lokale slimme energiesystemen en het slim delen van energie in de stad.

Slimme flexibiliteitsoplossingen
Dit webinar was gericht op de realisatie van slimme flexibiliteitsoplossingen voor schaarste op het elektriciteitsnet in de mobiliteitssector en gebouwde omgeving. Deze oplossingen spelen een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. De focus ligt hier op het ‘innovatie’ aspect van concrete projecten, de technische achtergrond is in dit webinar van ondergeschikt belang. Twee innovatieve projecten staan centraal die middels de MOOI-regeling een subsidie hebben ontvangen van RVO en de mobiliteit en gebouwde omgeving samenbrengen.
Er werd afgesloten met een paneldiscussie o.l.v. Olof van der Gaag.


Misschien ook interessant