Mewe Advies sluit zich aan bij de NVDE

10 mei 2023

Mewe Advies is een bureau dat zich richt op verander- en ontwikkeltrajecten. Sinds 2018 ligt de focus van het kantoor volledig op duurzaamheids- en energieprojecten. Oprichter en directeur Martijn Mewe legt uit: “Het is onze morele plicht om de aardbol op een fatsoenlijke manier door te geven aan toekomstige generaties. Daarom ben ik super gemotiveerd om bij te dragen aan projecten en organisaties, die datzelfde doel nastreven. Mijn kracht zit in het verbinden van mensen, vraagstukken en uitdagingen. Daarom werk ik met plezier op verschillende deelgebieden binnen de energietransitie: als voorzitter van een lokale energiecoöperatie, als Mobiliteitsmakelaar voor een regionale aanpak duurzame mobiliteit (IJmond Bereikbaar), maar ook als Duurzaamheidscoach voor dorps- en buurthuizen in Noord-Holland. Deze diversiteit aan ervaringen helpen mij in het begrijpen van de complexe uitdagingen waarvoor we in Nederland staan.”

Mewe Advies heeft inmiddels een schat aan ervaring in concrete, praktische duurzaamheidsprojecten opgedaan. Juist met die bagage aan praktijkervaring is het bureau in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan beleidsprocessen en -vraagstukken, die de komende jaren binnen het Rijk, provincies en gemeenten moeten worden ontwikkeld en uitgewerkt.

“In mijn ogen pakt de NVDE een steeds urgentere, agendabepalende rol bij die beleidsprocessen. Voorzitter Olof van der Gaag doet dat goed, zichtbaar en met veel enthousiasme. Aan zo’n vereniging wil ik graag mijn steentje bijdragen, bijvoorbeeld in een commissie of werkgroep. Als 50-jarige hoop ik voor mijn twee jongens van twaalf en veertien jaar uit de grond van mijn hart, dat hun toekomst net zo leefbaar is als de mijne”, aldus Martijn.


Misschien ook interessant