Mediamonitor energietransititie 30 mei

30 mei 2018

CBS Cijfers aandeel hernieuwbare energie in Nederland over 2017
Aandeel hernieuwbare energie naar 6,6 procent CBS
Aandeel hernieuwbare energie stijgt met 10 procent NRC
Aandeel hernieuwbare energie 6,6 procent in 2017 VEMW

Rotterdam gaat dementerenden en andere kwetsbare bewoners versneld afschakelen van het gasnet. Dit hebben de gemeente, woningcorporaties en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dinsdag afgesproken op een bestuurlijke top, waaraan ook de politie en ggz-organisatie Antes deelnamen. De partijen willen gezamenlijk de kosten dragen. Met dit plan combineert Rotterdam twee actuele thema’s: de risico’s van ”verwarde personen” inperken en Nederland van gas los krijgen voor 2050.
Rotterdam: kwetsbare bewoners versneld van het gas af  Volkskrant
Dementerenden Rotterdam sneller van gas afgekoppeld – Telegraaf.nl
Kwetsbare Rotterdammers van gas afgekoppeld – Dagblad010 (persbericht)

Wie straks tienduizenden euro’s nodig heeft voor woningisolatie en een duurzame cv-ketel, kan daarvoor een speciale lening krijgen. Die wordt gekoppeld aan het huis en niet aan de bewoner, waardoor het financiële risico een stuk kleiner is. Dat plan ligt op tafel bij de onderhandelingen over een nieuw Klimaatakkoord. Die onderhandelingen zijn in de laatste fase aanbeland. ,,De optie voor gebouwgebonden financiering wordt op dit moment besproken”, zegt hoofdonderhandelaar Diederik Samsom. Bij banken wordt aangedrongen op gunstige voorwaarden voor ‘groene’ leningen.
Speciale lening voor groen huis AD.nl

Op 14 en 21 mei had Radar Extra twee informatieve uitzendingen over de verduurzaming van woningen en de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan. Urgenda-directeur Marjan Minnesma pleitte ervoor het geld dat je in de komende vijftien jaar aan energie gaat uitgeven (zo’n 35.000 euro per huishouden) op voorhand te investeren in een warmtepomp, zonnepanelen, inductie-koken, isolatie etc. Dat standpunt begrijp ik: hoe minder CO2 hoe beter! Consumenten-programma Radar vond het een prima idee, en dát begrijp ik niet. Berry Kock is voormalig hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Philips Lighting en oprichter van de webshop LedAdvisor.
Los van het gas of van de realiteit? BN DeStem

De woningcorporaties hebben de plannen klaar liggen om 2,1 mln socialehuurwoningen in 2050 CO2-neutraal te maken. Er hangt wel een prijskaartje aan van EUR 108 mrd.
29 mei – Aedes: Hoe 2,1 miljoen huurwoningen te verduurzamen Aedes
29 mei – ‘De routekaart geeft goed inzicht in onze verduurzamingsopgave’ Aedes
Aedes: Corporaties kunnen geld verduurzaming niet ophoesten  Nieuwsbureau Energeia
Corporaties: 52.000 euro per huis nodig om klimaatakkoord te halen Cobouw

Solar Power Europe: Trade update: 250 EU companies and associations urge the European Commission to bring Europe’s largest trade case to an end.
Download letter 
Download press release
‘Importheffing op zonnepanelen levert niets op’ DuurzaamBedrijfsleven.nl

Nieuws van coalities in gemeenten
Nieuwe Haagse coalitie wil belang in Eneco verkopen  Het Financieele Dagblad
College van burgemeester en wethouders maakt portefeuilles bekend  DeStadGorinchem.nl
Ondernemers overwegend positief over links coalitieakkoord AT5
Woningbouw hoog op agenda nieuw Velsens college IJmuider Courant
Dit is het Zwolse coalitieakkoord in hapklare brokken indebuurt
Aardwarmte in 2030 in 1,5 miljoen huishoudens Dagblad070 (persbericht)
GemeenteBelangen Woudenberg, ChristenUnie en VVD presenteren coalitieakkoord DeWoudenberger.nl
Onafhankelijk Rijswijk stelt vragen over ‘aardgasloos’ Rijswijk Rijswijks Dagblad (persbericht)
Bestuursakkoord Breda gepresenteerd in Electron Breda nieuws
Coalitieakkoord 2018 – 2022: Geen tram, geen brug, geen hoogbouw De Scheveninger
Beëdiging nieuwe wethouders Veendam Rtveen (persbericht)
Stichting Houtrookvrij: ‘Luchtkwaliteit Zutphen in rook op door coalitieakkoord’ Zutphense Koerier (persbericht) (Blog)
Wethouders krijgen ‘aandachtsgebieden’ RTV Seaport
De Mos: ‘Samen gaan we er wat moois van maken’ De Nieuwe Loosduinse Krant

Berenschot heeft in opdracht van Economic Board Utrecht (EBU) onderzoek gedaan naar kansrijke blockchainproposities in de domeinen Groen en Gezond in de regio Utrecht.
29 mei – Berenschot geeft eerste inzicht in blockchain ecosysteem 2018 Berenschot

Het is zinvol om de ontwikkeling van gelijkstroom-micronetwerken verder te ondersteunen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van de Roadmap Gelijkspanning, die Berenschot in opdracht van RVO.nl heeft opgesteld. Het rapport geeft inzicht in de verwachte ontwikkelingen op het gebied van gelijkspanning (DC) in Nederland en wordt op 15 juni gepresenteerd op het ‘Gelijkspanningscongres Groot Gelijk’.
Berenschot: ‘Steun ontwikkeling gelijkstroom microgrid’ Installatieprofs (persbericht) (Blog)

Blog #11 van Energiecommissaris Ruud Koornstra
Nul op de meter en beter Oneworld

Nederland schakelt de komende decennia over van fossiele- naar duurzame energiebronnen. Deel 4: Jeffrey Bartels, oprichter en directeur van E.D. MIJ. E.D. Mij is een elektriciteitsleverancier en programma verantwoordelijke partij (PV-partij) voor de zakelijke markt.
“Mensen én bedrijven moeten zich bewust zijn dat er goede én slechte momenten zijn om … Oneworld

Evenement: Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseert in samenwerking met Buurkracht en HIER Klimaatbureau vijf regionale bijeenkomsten (in Assen, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Zwolle) om te inventariseren wat de zorgen, vragen, bedenkingen en wensen zijn van burgers en burgerorganisaties en, ten tweede, wat burgers en burgerorganisaties nodig hebben om zelf aan de slag te kunnen gaan met de energietransitie.
NPBO-bijeenkomst Rotterdam Klimaatakkoord

 

Naar de Mediamonitor energietransitie 29 meiNaar de Mediamonitor energietransitie 31 mei


Misschien ook interessant