Aandeel duurzame energie groeit te langzaam, blijkt uit CBS-cijfers

30 mei 2018

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2017 uitgekomen op 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dit is een toename van 10 procent vergeleken met een jaar eerder.

“Het aandeel duurzame energie groeit te langzaam,” concludeert Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het aandeel was in 2017 met 6,6% lager dan de prognose van 7% die de Nationale Energieverkenning (NEV) in oktober deed. En die prognose leidde al niet tot de vereiste 14% in 2020. Overheid en sector moeten beiden aan de bak om te zorgen dat we dit harde doel van het Energieakkoord alsnog gaan halen.”

Het energieverbruik is 1,2% gestegen, dat maakt stijging van het percentage duurzame energie moeilijker. Besparing is terecht een belangrijk onderwerp bij het klimaatakkoord.

Het CBS becijferde dat het energieverbruik uit zon steeg met meer dan 30 procent, en uit windenergie met 15%. Beide cijfers zijn conform de prognose in de NEV. Er is met name verbruik van windenergie op zee bij gekomen en vrijwel niet van wind op land.

 

 


Misschien ook interessant