Mediamonitor energietransitie 26 juni

26 juni 2018

Welkom! De NVDE maakt meerdere keren per week een mediamonitor, waarin artikelen en items over de energietransitie gebundeld zijn. We maken deze mediamonitor tot begin juli, wanneer het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gereed zal zijn, zodat NVDE-leden goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop duurzame energie in de media komt.

Shell en ExxonMobil zien af van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning van Groningengas achterblijft in de ondergrond. De verdeling van opbrengsten van het tot 2030 wel gewonnen gas wordt aangepast aan de afdrachtenregeling uit de Mijnbouwwet die ook geldt voor de kleine gasvelden in Nederland. Dit betekent dat de Staat – vanaf 1 januari 2018 – in plaats van zo’n 90 procent, 73 procent van de winst uit het Groningenveld toekomt. De minister heeft het Akkoord op Hoofdlijnen, geschoond van bedrijfsgevoelige informatie, en de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
25 juni – 1 miljard euro voor gaswinningsgebied Groningen NOS
25 juni – Akkoord op hoofdlijnen gaswinning Groningenveld VEMW

Jaarlijks loopt Nederland door de uitstoot van schadelijke stoffen 31 miljard euro milieuschade op. Dat becijfert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), overheidsadviseur, in een nieuw onderzoeksrapport. Vijf vragen en antwoorden.
22 juni – Vraag en antwoord over de schadelijke uitstoot die Nederland tientallen miljarden per jaar kost Volkskrant

Een federale rechtbank in Californië heeft een zaak verworpen die de steden Oakland en San Francisco hadden aangespannen tegen de vijf grootste olie- en gasconcerns.
26 juni – Amerikaanse rechter verwerpt klimaatzaak tegen oliebedrijven Trouw

Klimaatakkoord

In dit geval gaat het volgens Milieudefensie-directeur Pols om afpersing. Volgens hem weigert de Nederlandse industrie te betalen voor de energietransitie. In plaats daarvan zou de samenleving alles moeten ophoesten. Pols: „De industrie lijkt op de Hells Angels. Die zeggen ook: jullie hebben een probleem en dat zijn wij. We kunnen dat probleem oplossen, maar dan moet je wel betalen. Betaal je niet, dan zorgen we ervoor dat je problemen nog een stuk groter worden.”
26 juni – Analyse: milieubeweging dreigt te verliezen Telegraaf

Het moment van de waarheid breekt aan: wie betaalt de energietransitie? Voor het Nederlandse klimaat­beleid was het een veelbetekenende week. Het was immers slechts één fragmentje dat uitlekte van de vele tientallen plannen die het ­kabinet heeft besteld bij de klimaattafels van Ed Nijpels: met het relatief duurder maken van gas en goedkoper maken van elektriciteit hopen de onderhandelende partijen het gebruik van fossiele grondstoffen in de Nederlandse huishoudens te ontmoedigen. Slechts één fragmentje, maar toch stak een storm van verontwaardiging op: als het zo moet, laat dan die energietransitie maar zitten.
25 juni – Dat ene uitgelekte fragment spreekt boekdelen: de vervuiler gaat betalen  Volkskrant

Het Klimaatakkoord leek er deze week al te komen, maar de politiek is er toch nog niet helemaal uit. De 7 partijen, coalitiepartners VVD, CDA, D66 en CU, aangevuld met Groen Links, PvdA en SP, zijn er bijna uit hoe we in 2050 de CO2 met 95 procent omlaag gaan brengen ten opzichte van 1990. Voor 2030 is als streefdoel een reductie van 49% afgesproken.
24 juni – Vroege vogels  NPO Radio 1

We moeten van het gas af, dat is wat de Nederlandse overheid wil. Aardgas wordt steeds schaarser, dus duurder, zeker als op termijn in Groningen definitief geen gas meer uit de grond wordt gehaald. Bent u al voorbereid op een gasloos bestaan? Of gelooft u niet dat het zo’n vaart zal lopen en wacht u rustig af?
23 juni – Draait u de gaskraan binnenkort al dicht?  BN DeStem

Het kabinet heeft de polder opdracht gegeven onderling tot een Klimaatakkoord te komen. Een beter klimaat is immers goed voor iedereen. Maar wat blijkt, zo ziet Yvonne Hofs, niemand wil betalen.
25 juni – Klimaatakkoord wordt feest op kosten van de schatkist  Volkskrant

Op dinsdag 10 juli worden de hoofdlijnen voor een klimaatakkoord bekend gemaakt. In dat akkoord moeten afspraken staan over de wijze waarop we tot een CO2-neutrale gebouwde omgeving kunnen komen. Als jonge professionals werken wij mee aan dit akkoord. Met een plek aan de onderhandelingstafel ‘Gebouwde omgeving’ dragen we bij met onze ervaring met verduurzaming van wijken.
25 juni – Huidige financieringsplannen staan haaks op een inclusieve transitie FD

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet bij het Rijk miljoenen euro’s lospeuteren voor de rol van de gemeenten in de energietransitie. Een motie met die boodschap brengt Culemborg namens een reeks Gelderse gemeenten woensdag in op de jaarvergadering van de VNG. Gemeenten hebben volgens wethouder duurzaamheid Joost Reus (GroenLinks) voor de komende vier jaar zeker 300 miljoen euro nodig om in wijken met de bewoners te bespreken en te onderzoeken hoe die het best van het gas los kunnen komen. ‘En daarnaast zijn er nog miljarden euro’s nodig om dat proces ook echt uit te voeren.’
24 juni – Gemeenten willen vele miljoenen voor rol in energietransitie

Het Klimaatakkoord moet haalbaar en betaalbaar zijn, vindt Vereniging Eigen Huis. De vereniging praat aan een van de klimaattafels mee over maatregelen om het gasverbruik terug te dringen, zodat woningen uiteindelijk van het aardgas af kunnen. 
22 juni – VEH: Klimaatakkoord moet haalbaar en betaalbaar zijn Vereniging Eigen Huis

Vorige week kwam nieuws naar buiten over het klimaatakkkoord. En helaas bleek het weer een fantasieloze verzameling van ideeën. In het kort komt het er op neer, dat wij inwoners flink meer moeten gaan betalen. En de grootverbruikers, die meededen aan de onderhandelingen met het klimaatakkoord, komen er weer geweldig vanaf.
25 juni – Column Joep Derksen: Klimaatakkoord
Het klimaat verandert. De akkerbouw merkt dat als geen andere sector. De zware buien die dit voorjaar de akkers op veel plaatsen teisteren zet ook de grootste scepticus aan het denken. Kunnen we er wat aan doen, of moeten we het maar over ons heen laten komen? Dat laatste is niet meer aan de orde. Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en iedereen moet aan de bak.  
24 juni – Akkerbouw biedt oplossingen voor klimaat LTO

De glastuinbouw wil een andere compensatie voor de belastingverhoging op aardgas dan een lagere belasting op elektriciteit. Dat laatste heeft nauwelijks nut voor de glastuinders, zegt LTO Glaskracht Nederland.
26 juni – Glas wil goede compensatie belastingverhoging gas

De vier grootste warmtebedrijven zijn uit het samenwerkingsverband Warmteversnelling gestapt. Dat maakten de partijen afgelopen donderdag bekend. Eneco, Nuon, Ennatuurlijk en Stadsverwarming Purmerend willen de allocatie van duurzame warmtebronnen niet tot Nom-woningen beperken.
22 juni – Warmteversnelling gaat verder zonder grote warmtebedrijven  Nieuwsbureau Energeia

Aardgas zorgde in heel Nederland voor rijkdom en voor grote problemen in het Groningse winningsgebied. Zestien Groningse overheden willen met een nieuw energiecontract zorgen voor meer duurzame energie, waarvan de winst in de regio blijft.
22 juni – ‘Laat de winst van onze wind in Groningen blijven’  Oneworld

Vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, te weten: tenminste 49% CO2-reductie in 2030, 100% in 2050. Hiervoor ondertekenen zij de Spitsbergen Ambitie die op dinsdag 26 juni 2018 om 12.00 uur wordt aangeboden aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, het coördinerend overleg van het Klimaatakkoord.
25 juni – Financiële sector maakt zich  op voor het Klimaatakkoord

Vijftien financiële instellingen in Nederland gaan samenwerken in de strijd tegen CO2-uitstoot. Onder meer ABN Amro, ING, Rabobank en Aegon gaan hun beleggingen onder de loep nemen, met de bedoeling in de toekomst alleen nog maar duurzame beleggingen te doen. Zo willen ze hun bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen.
26 juni – 15 financiële instellingen gaan 100 procent duurzaam beleggen  BNR Nieuwsradio

Het energieverbruik van gebouwen gaat de komende 7 jaar met 50% omlaag. Uiteindelijk wordt al het vastgoed in Nederland geheel CO₂-neutraal. Deze ambitie stelt de Dutch Green Building Council (DGBC) in haar vandaag gepresenteerde Deltaplan Duurzame Renovatie, dat is ontwikkeld door ruim 60 grote marktpartijen.
23 juni – Gebouwen in Nederland in 7 jaar tijd 50% energiezuiniger  Duurzaam Actueel
22 juni – DGBC: ‘Al het vastgoed in Nederland CO2-neutraal in 2040’ – DuurzaamBedrijfsleven.nl
22 juni Deltaplan wil in 2030 uitstoot utiliteitsbouw halveren – Nieuwsbureau Energeia

Wat een heerlijke taal toch dat Nederlands: je mag zelf nieuwe woorden verzinnen, die precies aangeven welk proces je probeert te omschrijven. We moeten wennen aan de warmtepomp.
25 juni – Warmtepompstagelopen Installatie.NL

Het kabinet richt zich in de ogen van de provincies wat al te eenzijdig op verlaging van de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie. Ze wijzen erop dat elke euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) leidt tot een investering in de regionale economie van ruim 3 euro.
23 juni – Provincies vrezen mislopen Europese investeringen   Binnenlandsbestuur

24 juni – Hoe duurzaam zijn houtpellets als energiebron?   Duurzaamnieuws.nl

Voorbeelden/projecten

‘Tunnels staan bekend als energieslurpers’, weet ir. Onno Sminia, Innovatie Coördinator bij Croonwolter&dros. ‘Ons streven is dan ook om de energieneutrale tunnel te realiseren.’
26 juni – De energieneutrale tunnel komt er aan! De techniek in Nederland

Metaalfabriek BMI-Thegon in Baak zat met een probleem: de temperatuur in de fabriek liep in de zomer op tot boven de 30 graden en bovendien was de lucht niet erg fris vanwege de aanwezige machines. De oplossing werd gevonden in het IntrCooll-systeem van Oxycom. Het is een van de eerste keren dat het systeem op deze schaal wordt toegepast in Nederland.
25 juni – Adiabatische koeling lost klimaatproblemen op in metaalfabriek  Duurzaamgebouwd.nl

De provincie Overijssel heeft €2 mln aan Europese subsidie ontvangen om een fabriek neer te zetten die renovatiepakketten moet maken om woningen snel en goedkoop te verduurzamen. Het project richt zich op flats, rijtjeshuizen en twee-onder-één-kapwoningen uit 1950 tot 1985. De provincie werkt samen met dertien Europese partners.
22 juni – Overijssel leidt plan om miljoenen woningen in één klap te verduurzamen Nieuwsbureau Energeia

Powerfield stopt met het snel doorverkopen van grond voor zonneparken om de waarde ervan op te krikken, zogeheten ‘ABC-transacties’. Dat meldde financieel directeur Jean-Louis Bertholet van Powerfield eerder deze week op een vergadering voor obligatiehouders, aldus meerdere aanwezigen.
Powerfield stopt met omstreden grondtransacties  Schaatskrant.nl

Robeco lanceert een duurzame variant van Robeco One. Robeco One Duurzaam is het vierde fonds dat beschikbaar is voor particuliere beleggers. Hiermee krijgen beleggers toegang tot de kennis van Robeco, fondsmanagers en beleggingsstrategieën.
26 juni – Robeco lanceert duurzaam beleggingsfonds voor particulieren  DuurzaamBedrijfsleven.nl

Kipster gaat ergens in de Randstad een tweede stal bouwen. Dat zegt medeoprichter Olivier Wegloop tegen Trouw. Met uitbreiding wil Kipster tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar duurzame eieren. Volgens exclusieve afnemer Lidl resulteerde dat tot lege schappen dit voorjaar. “We willen geen nee verkopen”, zegt Marlijn Somhorst van Lidl tegen het dagblad.
25 juni – Kipster bouwt tweede stal na grote vraag naar duurzame eieren  DuurzaamBedrijfsleven.nl

‘De suikerbietenteelt in Nederland levert zeer hoge opbrengsten op per hectare, veel méér dan andere gewassen of zelfs de suikerrietteelt in Brazilië. Zeker nu er op de wereldmarkt een overschot aan consumptie-suiker is, biedt dat goede mogelijkheden voor de productie van biobased bouwstenen voor chemicaliën en bioplastics.
26 juni – ‘Biobased productie nóg groener door lage CO2-footprint’

Onderzoekers van Nederlandse nationaal onderzoeksinstituut Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam hebben ontdekt hoe schommelingen van wind- en zonne-energie storingen in elektriciteitsnetwerken kunnen veroorzaken. Het wiskundig raamwerk dat ze hierbij ontwikkelden biedt ondersteuning bij het voorspellen van mogelijke stroomstoringen in het hoogspanningsnetwerk.
21 juni – Wiskundigen ontrafelen stabiliteitsstoringen in hoogspanningsnetten

Lokaal

Klimaatverandering is geen vaag begrip meer  Eindhovens Dagblad

Zorgen over risico’s van geothermie  Haarlems Dagblad (persbericht)
VVD wil meer inzet op gebruik aardwarmte – Hollands Kroon Actueel (satire) (persbericht) (Blog)

‘Asbestsanering in de knel door stimuleren duurzame energie’  1Limburg – Nieuws en Sport uit Limburg
Ondernemers Wasaweg: unieke proef met slim delen duurzame energie Groninger Internet Courant
Enschede wil duurzamer worden, maar mist het geld  Tubantia
Meedoen met groepsaankoop zonnepanelen  De Kaap
Het Drentse Landschap: Denk beter na over zonnepanelen  RTV Drenthe
Cuijkse in de Provinciale Staten  Cuijks Weekblad (persbericht) (Blog)
Commentaar: Klimaatonvrede  Leeuwarder Courant
Milieurapport voor bedrijventerrein Zwaluwenbunders in Tilburg moet worden aangevuld  BD.nl

‘Je ruikt het, je proeft het. Vooral bij weinig wind’ Schaatskrant.nl

Evenementen

TransFuture Festival: krachten bundelen in transitie naar nieuwe energie  Harener Weekblad

Naar de Mediamonitor energie van 21 juni – Naar de Mediamonitor energie van 27 juni

 

 


Misschien ook interessant