Marktconsultatie SDE+ regeling 2018

19 april 2017

Net als voorgaande jaren heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) aan ECN en DNV GL advies gevraagd over de hoogte van de basisbedragen in het kader van de SDE+-regeling voor 2018. Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven.

Deze consultatieperiode vindt dit jaar plaats in de periode van 1 tot 19 mei. De reacties dienen uiterlijk 1 mei bij ECN binnen te zijn.
De NVDE gaat bij de consultatie input leveren op de meer generieke onderwerpen van de SDE+ regeling, zoals basisprijs & basisprijspremie, correctiebedragen en financieringsuitgangspunten.

Uitgangspunten

Op basis van een nota van antwoord van ECN en DNV GL op de consultatiegesprekken en de gepresenteerde kostenbevindingen stelt het ministerie van Economische Zaken in juni 2017 de uitgangspunten vast die voor ECN en DNV GL het kader bieden om advies uit te kunnen brengen over de basisbedragen SDE+ 2018.
In de zomermaanden publiceren ECN en DNV GL een conceptadvies dat ze vervolgens voor schriftelijke consultatie weer aan marktpartijen aanbieden. In het najaar van 2017 ontvangt het ministerie het eindadvies.
De NVDE is blij met de aanpassingen die EZ heeft gedaan in de consultatieprocedure, waardoor ook beleidsgerichte vraagstukken in de consultatie kunnen worden meegenomen, en het conceptadvies basisbedragen dat in de zomer verschijnt, naar verwachting minder ver af zal liggen van het eindadvies dat in november komt.

Lees meer over de marktconsultatie


Misschien ook interessant