Lagere tarieven landelijk gastransport

24 februari 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft regels vastgesteld waarmee ze bepaalt  hoeveel Gasunie Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijk transportnet van gas, mag verdienen in de jaren 2017 tot 2021. De ACM stelt op basis van deze regels jaarlijks de tarieven vast die GTS aan haar afnemers mag berekenen.

Vergelijking GTS met andere Europese gastransportbedrijven
Om de hoogte van de tarieven te bepalen, heeft de ACM voor het eerst twee externe benchmark-onderzoeken laten doen. In die onderzoeken heeft de ACM de kostenefficiëntie van GTS vergeleken met die van andere Europese gastransportbedrijven. Hieruit bleek dat GTS minder efficiënt is dan de meest efficiënte Europese collega’s. De ACM heeft bij het vaststellen van de inkomsten die GTS in rekening mag brengen bij haar klanten rekening gehouden met deze onderzoeken.

Nieuwe, lagere tarieven gelden vanaf 1 juli 2017
Het methodebesluit leidt er toe dat de inkomsten van GTS in 2017 dalen met ongeveer 100 miljoen euro en daarna stapsgewijs tot 2021 nog eens met ruim 100 miljoen euro. Daarmee dalen de inkomsten van GTS van ruim 1 miljard naar ruim 800 miljoen euro. De nieuwe, lagere tarieven voor de afnemers van GTS gelden naar verwachting vanaf 1 juli 2017. Tot die tijd gelden voor 2017 dezelfde tarieven als in 2016. ACM houdt bij het vaststellen van de tarieven van 2017 rekening met de inkomsten die GTS ontvangt in de eerste helft van het jaar.

Meer zekerheid over de hoogte van de tarieven
De regels, die ook wel het methodebesluit worden genoemd, zijn tot stand gekomen na besprekingen met GTS en de belangenorganisaties VEMW, Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland, NOGEPA en NVDE.

Henk Don, bestuurslid ACM: “We hebben vooraf uitvoerig gesproken met GTS en belangenorganisaties over de wijze waarop we de benchmark-onderzoeken zouden toepassen bij het bepalen van de inkomsten van GTS. Dat heeft er toe geleid dat partijen een aantal belangrijke onderdelen van het besluit niet zullen aanvechten bij de rechter. Afnemers en GTS hebben hierdoor meer zekerheid over de hoogte van de tarieven voor de komende jaren. Dat draagt bij aan stabiliteit en investeringszekerheid.”
Olof van der Gaag van NVDE voegt daaraan toe dat hij blij is dat het is gelukt om tot overeenstemming en lagere kosten te komen. “En dat zonder lange juridische procedures.”

Efficiënt netbeheer
De ACM ondersteunt een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Ze reguleert netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Deze regulering zorgt ervoor dat transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is en biedt de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen.

 

Op de foto de gezamenlijke ondertekening met van links naar rechts: René Zwanenpol (VGN), Hans Grünfeld (VEMW), Olof van der Gaag (NVDE), Jo Peters (Nogepa), Janine Verweij (Energie-Nederland), Annie Kirst (GTS). (Foto VEMW)


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?