Kosten klimaatbeleid in vergelijking met andere uitgaven van rijksoverheid

18 september 2019

De Miljoenennota 2020 is op Prinsjesdag gepresenteerd. De uitgaven van de rijksoverheid aan klimaatbeleid nog altijd gering in vergelijking met andere uitgaven. De uitgave aan klimaatbeleid is voor 2020 een “framboos” in plaats van een “blauwe bes”.

Er komt extra geld voor betaalbare woningen en voor het versneld afbouwen van de gaswinning. Dat staat in de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota. Er komen aanvullende maatregelen om de lasten voor huishoudens te verlagen met structureel 3 miljard euro. Onder andere de belasting op de energierekening wordt verlaagd. In 2020 kost het Klimaatakkoord 200 miljoen euro, in 2021 295 miljoen.

Verder worden de contouren van een investeringsfonds uitgewerkt, om verder te investeren in onder meer innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. Er komt een brede agenda van EZK in het vierde kwartaal van 2019 over hoe het verdienvermogen op de lange termijn versterkt kan worden. Het gaat om zowel financiële als niet-financiële maatregelen, zowel publieke investeringen als het bevorderen van private investeringen.

Naast de Miljoenennota 2020 is ook het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Klimaatakkoord gepubliceerd. Dit betreft de maatregelen van het mobiliteitspakket en de verschuiving van de Energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Deze zijn hier te vinden:
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (PDF, 56 KB)
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord memorie van toelichting (PDF, 248 KB)

 

Onderstaand de relevante figuren en tabellen uit de Miljoenennota:

De uitgaven aan het Klimaatakkoord vervallen  na 2030.


Misschien ook interessant