Nationale Klimaattop

27 oktober 2016

Het zal u niet zijn ontgaan, gisteren vond in de Van Nelle-fabriek in Rotterdam de Nationale Klimaattop plaats. Tijdens deze top zijn vele initiatieven aangekondigd om samen te verduurzamen. NVDE was aanwezig in een panel over versterking van de CO2-beprijzing, waarvoor samen met milieuorganisaties en bedrijven een voorstel zal worden gemaakt. Andere initiatieven betroffen de overgang naar aardgasloze wijken, een Green Deal voor een aardgasloze wijk, drijvende zonnepanelen op de Maasvlakte, maar ook het inrichten van een sociaal energiebeleid.

Volgens berekeningen van Ecofys wordt met de top 17,6 Megaton CO2 bespaard. Dit is 9% van de totale Nederlandse uitstoot, gelijk aan de emissie van 2,2 miljoen huishoudens. Een mooi succes dus – of zoals presentator Harm Edens zei: “Nog negen zulke dagen en we zitten op een uitstoot van nul.”


Misschien ook interessant