Kamp doet zijn erfenis voor de energietransitie tekort met kolenuitstel

20 januari 2017

Afgelopen donderdag stuurde Minister Kamp de langverwachte ‘kolen’-brief aan de Kamer, waarin hij de beslissing over het traject van sluiting van de overgebleven vijf kolencentrales doorschuift naar een volgend kabinet. De NVDE is teleurgesteld dat deze belangrijke beslissing wordt uitgesteld en pleit ervoor kolencentrales te houden aan een CO2-uitstoot die gelijk is aan die van een gemiddelde gascentrale. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld en bepaalt de markt welke centrale moet sluiten.

De sluiting van kolencentrales wordt al langer besproken en is nodig om te voldoen aan de CO2 norm, zoals ook vastgelegd in de klimaatzaak van Urgenda. Volgens Kamp kan de opgelegde vermindering van uitstoot ook worden gehaald zonder de centrales stil te leggen. Gevolg: vervuilende kolencentrales blijven open, terwijl energieproducenten de één na de andere gascentrale moet sluiten vanwege de lage prijs van (vervuilende) kolenstroom. De NVDE is dan ook teleurgesteld dat Kamp een lage stroomprijs voor de industrie verkiest boven de uitvoering van zijn eigen CO2-ambities.

Overcapaciteit

Vanuit een brede maatschappelijke afweging, is het nu tijd om een beslissing te nemen hoe we de overcapaciteit in de elektriciteitsmarkt kunnen aanpakken. De NVDE pleit voor een gelijk speelveld waarbij kolencentrales worden gehouden aan eenzelfde CO2-uitstoot als een gemiddelde gascentrale. Nu zijn zelfs de modernste kolencentrales nog tweemaal vervuilender dan een gascentrale. Kolencentrales kunnen aan deze norm voldoen als ze de juiste maatregelen nemen. Als ze de kosten hiervoor zelf dragen, ontstaat een gelijk speelveld tussen gas- en kolencentrales. Zo kan de markt haar werk doen en zullen economische afwegingen bepalen welke centrales sluiten.

Klimaatakkoord Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs houdt in dat de uitstoot van CO2 tussen 2035 en 2045 tot ongeveer nul moeten worden teruggebracht. De hoeveelheid CO2 die we dus nog ‘mogen’ uitstoten is beperkt. Hoe langer we wachten met maatregelen om deze uitstoot te verminderen, hoe lastiger het wordt om nog aan de doelstellingen te voldoen. Het zal de Nederlandse burgers en bedrijven straks veel geld kosten om met dure maatregelen alsnog CO2 te gaan besparen.

Ook een meerderheid in de Tweede Kamer is ontevreden over het besluit van Kamp en de PvdA bereidt een amendement van de Elektriciteitswet voor waardoor de rendementseisen voor kolencentrales worden aangescherpt.

Energieagenda

Met de Energieagenda heeft minister Kamp een goede visie laten zien door Nederland tegen het midden van deze eeuw energieneutraal en CO2-vrij te laten zijn. De kern vormt daarbij: stevige ambities en sterke sturing op het zo snel mogelijk terugdringen van CO2-uitstoot. De NVDE vindt het dan ook jammer dat het kabinet de kans om deze ambitie waar te maken, weer laat liggen.


Misschien ook interessant