Kamer stemt over ratificatie Klimaatverdrag Parijs

27 januari 2017

De Tweede Kamer gaat dinsdag 31 januari stemmen over ratificatie van het Klimaatverdrag van Parijs. De Kamer lijkt er nagenoeg unaniem over, alleen de PVV stemt hoogstwaarschijnlijk tegen.

Volgens staatssecretaris Dijksma zijn er volop kansen voor Nederland: “op het gebied van transport, duurzame verwarming in de gebouwde omgeving, het toepassen van CCS in de zware industrie, windparken op zee en smart grids”.

Klimaatwet

De discussie over het sturen op één of meerdere doelen laaide weer hoog op. Tevens werd deze discussie gekoppeld aan het voorstel tot Klimaatwet dat binnenkort naar de Tweede Kamer komt. Remco Dijkstra liet onder meer middels een motie weten dat de VVD voor een breder klimaat- en energieakkoord 2.0 gaat. Het sturen op alleen CO2-reductie zou hierin centraal moeten staan, waarbij de consument dit keer niet mag worden vergeten.

Verder opvallend was de roep van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) om meer debat en keuzes aangaande de warmtetransitie: ‘’Over de energietransitie hebben wij al veel gesproken, maar volgens mij ligt de echte grote opgave nog bij de warmtetransitie’’.

Zie hier voor het officiële verslag van het plenaire debat over de klimaatwet.
Zie hier de planning van de vergadering van 31 januari en bijbehorende stukken.


Misschien ook interessant