Houd tempo in de energietransitie

12 juli 2023

Een inventarisatie van wetgeving en beleid om ‘werk in uitvoering’ op gang te houden

Op 7 juli bood de minister-president het ontslag van zijn kabinet Rutte-IV aan bij de Koning. Het kabinet is demissionair in de periode richting verkiezingen en formatie. Begin september bepalen de Tweede Kamerleden welke onderwerpen zij controversieel vinden en willen doorschuiven naar besluitvorming door een volgend kabinet. Kort na de kabinetsval heeft een brede maatschappelijke coalitie opgeroepen om door te gaan met de klimaataanpak. Met alle grote uitdagingen voor onze energievoorziening, de economie en het klimaat kan Nederland zich geen vertraging veroorloven. De NVDE heeft in kaart gebracht wat mogelijke vertraging naar verwachting betekent voor de klimaatdoelen in 2030. Bovendien laten we zien welke wetgeving en beleidstrajecten door moeten gaan om burgers, werknemers, overheden, netbeheerders, bedrijven en energiecoöperaties zekerheid te bieden en het ‘werk in uitvoering’ niet te laten stagneren.

De energietransitie is een marathon, geen sprint en ook geen intervaltraining. “Daarom hoop ik dat er brede politieke bereidheid is om de verantwoordelijkheid te nemen voor het voortzetten van het klimaat- en energiebeleid”, aldus Olof van der Gaag. Om het tempo erin te houden en al die mensen en bedrijven die vooruit willen te steunen, is betrouwbare en verantwoordelijke politiek nodig. De NVDE roept op om belangrijke dossiers, zoals de Energiewet, versnelling van procedures en investeringen in energie-infrastructuur niet in de ijskast te zetten. Als er na de verkiezingen opnieuw een lange formatie volgt, zijn we een jaar verder. “Dan komen we in 2030 op ongeveer 45 procent CO2-reductie. Het doel is 55 à 60 procent”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE.

We zijn nu nog in grote mate afhankelijk van onzekere en instabiele import van fossiele energie. Daardoor hebben veel mensen en bedrijven te maken met hoge energieprijzen. Nederland kampt met een ‘importkloof’, die met hernieuwbare energie van eigen bodem kan worden opgelost. Bovendien is er veel energie-infrastructuur nodig ter ondersteuning van onder meer de economie en de woningbouw.

We hebben de belangrijkste wetgeving en beleidstrajecten voor de energietransitie geïnventariseerd, waarbij we ons geen vertraging kunnen veroorloven volgens ons. De lijst wordt regelmatig voorzien van een update.

NVDE – Inventarisatie voorkomen vertraging energietransitie in demissionaire periode (versie 28 juli 2023)

NVDE – Inventarisatie voorkomen vertraging energietransitie in demissionaire periode (versie 12 juli 2023)


Misschien ook interessant