HoSt: hernieuwbare energie in circulaire economie

3 september 2020

HoSt is een belangrijke speler op het gebied van bio-energiesystemen. Daarmee draagt HoSt bij aan het succes van een circulaire economie door het produceren van hernieuwbare energie, oplossen van afvalvraagstukken en creëren van waardevolle eindproducten uit organisch afval. Afval dat anders blijft liggen.

Met uitgebreide ervaring, interne kennis en expertise, lokale kantoren, een groot netwerk van verkoopvertegenwoordigers en partnerdistributeurs, heeft HoSt met succes wereldwijd honderden bio-energieprojecten gerealiseerd. Een sterke focus op onderzoek en ontwikkeling geeft ons de praktische toepassingen die de basis vormen van succesvolle projecten. Daarnaast is kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van duurzame energie belangrijk voor deze succesvolle projecten.

Het NVDE-lidmaatschap bevordert deze belangrijke elementen in de huidige dynamische energietransitie waarin innoverende energietechnologie onmisbaar is. “Met HoST als nieuw lid, kan de NVDE nog beter de raakvlakken tussen de energietransitie en de circulaire economie benutten. Er is nog een wereld te winnen in het innovatief benutten van afval als grond- en brandstof. Ik vind het ook mooi dat HoST erin slaagt om de lokale emissies naar de lucht fors lager te krijgen dan bij het stoken van aardgas,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

website HoSt


Misschien ook interessant