Hernieuwbare energie uit biomassa groeit

6 september 2017

De hoeveelheid energie die in Nederland uit biomassa wordt gewonnen stijgt. In 2016 werd circa 11 PJ in Nederland gewonnen uit duurzame biomassa. Dit is 2 PJ meer dan het jaar ervoor. De totale CO2-reductie is berekend op 1200 kton CO2-eq. Dit blijkt uit de vrijwillige rapportage door Platform Bio-Energie (PBE), in samenwerking met RVO.

De vaste biomassa bestaat vooral (35 procent) uit reststromen uit natuur- en landschapsbeheer en uit afvalhout (48 procent). Het gaat vooral om afvalhout dat al meerdere andere toepassingen heeft gehad of papierslib dat bij de recycling van papier vrijkomt. De sector voorziet groei van de binnenlandse reststromen uit vers hout (met name tak- en tophout). In totaal is in 2016 door de deelnemende bedrijven ruim 1.765 kton houtige biomassa gebruikt voor energieproductie.
Veruit het grootste aandeel van de biomassa komt uit Nederland. Daarna volgen onze buurlanden. In 2016 was maar drie procent van de biomassareststromen afkomstig uit de rest van Europa en andere werelddelen. In de periode 2012–2015 nam het gebruik van pellets voor bij- en meestook in kolencentrales af tot nagenoeg nul. Het aantal kleine en middelgrote installaties voor biomassa is gestegen in de afgelopen jaren.

De biomassasector is voorlopig niet bang voor een tekort aan houtige biomassa. Er groeit al jarenlang meer bij dan er wordt geoogst en er wordt nog steeds veel biomassa vanuit Nederland geëxporteerd. Bovendien zijn er plannen en mogelijkheden voor zo’n 100.000 hectare extra bos en landschapselementen.
De rapportage van PBE en RVO geeft inzicht in meer dan 95% van de ingezette biomassa in grote installaties en de helft van alle bedrijfsmatige installaties.


Misschien ook interessant