Green Deal Elektrisch rijden zet in op Groene Groei

13 april 2016

De Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 wil alle acties op het terrein van elektrisch vervoer bundelen en daarmee de elektrificatie van het (weg)verkeer versnellen. Behalve dat er meer volledig elektrische auto’s verkocht moeten worden (15% van het totaal in 2025) willen partijen particulieren stimuleren om de overstap naar EV te maken. De NVDE is een van de achttien ondertekenende partijen waaronder overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het stimuleren van elektrisch rijden en Groene Groei.

Ambitie

Partijen hebben als ambitie dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft en dat minimaal 30% daarvan – oftewel 15% – volledig elektrisch is. Voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personenauto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft. Genoemde ambitie zorgt ervoor dat Nederland haar positie in de top vijf (voor wat betreft aantallen voertuigen, passende laadinfrastructuur, toegevoegde waarde groene groei en innovatie) van EV-landen kan behouden. Daarbij streven Partijen er naar om het huidige, zakelijke (PH)EV – wagenpark – nadat deze uit de lease zijn gegaan – zoveel mogelijk voor de consumentenmarkt in Nederland te behouden om het aandeel elektrische kilometers te vergroten en om instrumenten aan te reiken die dit mogelijk maken. Gestreefd wordt in 2020 naar 75.000 particulier gereden elektrische auto’s, waarvan 50.000 tweedehands auto’s en 25.000 nieuwe voertuigen.

http://www.greendeals.nl/gd198-elektrisch-vervoer-2016-2020/#sthash.hH8o07vU.dpuf


Misschien ook interessant