Goede voornemens: hoe maak je ze waar?

2 januari 2018

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze goede voornemens ook echt omzetten in daden? Olof van de Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), geeft in zijn nieuwjaarscolumn een voorzet: ondersteun uw wilskracht met concrete maatregelen, maak afspraken met anderen en stel uzelf onder onafhankelijk toezicht. Want de halvering van de CO2-uitstoot willen we natuurlijk wel echt halen. 

Welkom in 2018! De kans is groot dat u goede voornemens heeft. Minder eten, meer sporten; minder stress en werk, meer tijd voor geliefden en hobby’s. De kans is niet zo groot dat u zich daar aan gaat houden.

Veel goede voornemens blijken te algemeen te zijn. Goede voornemens hebben de meeste kans van slagen wanneer ze concreet zijn. Dus niet ‘meer sporten’ maar ‘dinsdagavond pilates en zondagochtend naar de sportschool’. Goede voornemens doen vaak een te groot beroep op uw eigen wilskracht. Wilskracht is te vergelijken met een spier die ook vermoeid en overbelast kan raken – en die ‘spier’ wordt nogal belast nu uw hectische dagelijkse leven weer begint.

Steun de wilskracht

Uw wilskracht heeft dus baat bij ondersteuning, bijvoorbeeld door afspraken met anderen: sporten met vrienden, een leraar die uw trainingsschema bewaakt of een partner met wie u allebei 1 keer per week  egetarisch kookt. Een mechanisme van straf en beloning werkt ook goed: uitgespaard ‘sigarettengeld’ voor een weekendje Parijs of een extra afwasbeurt voor de dagen waarop het niet lukte. Overigens helpt het ook om voldoende rust te nemen: dat is belangrijk voor uw prefrontale cortex, het hersengebied voor beslissingen, planning en impulscontrole.
Landen kunnen ook goede voornemens hebben – en het patroon is niet veel anders. De overheid heeft al vaak mooie doelen gesteld. En hoe concreter ze zijn en hoe meer we de wilskracht ondersteunen met verstandige afspraken, hoe groter de kans om ze ook te realiseren. Het Energieakkoord was een belangrijke oefening hierin. En in 2018 kunnen we die lessen gebruiken. 2017 was het jaar waarin het goede voornemen is geformuleerd: een halvering van de CO2-uitstoot.

2018

2018 is het jaar waarin we moeten zorgen en borgen dat het goede voornemen ook werkelijkheid wordt. Een verschil tussen woorden en daden is voor onze huiselijke voornemens misschien niet zo erg. De wereld vergaat niet als uw buik iets royaler over de broekband bloest dan u had gewild. Maar die halvering van de CO2-uitstoot willen we natuurlijk wel echt halen. En een verschil tussen woorden en daden hebben we al iets te vaak gezien in de energietransitie.
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving bevat het regeerakkoord maatregelen om ongeveer de helft van de doelstelling te realiseren. Het klimaat- en energieakkoord zal ook de andere helft moeten invullen. Premier Rutte haalde tijdens de verkiezingscampagne nog uit naar CEO’s uit het bedrijfsleven: wel met tranen in de ogen kijken naar de smeltende ijskappen in Spitsbergen, niet de maatregelen leveren om het ook op te lossen. Goede bedoelingen zijn inderdaad niet genoeg – en die boodschap wil hij ongetwijfeld ook op zichzelf betrekken.

Concrete maatregelen, met toezicht

Minister Wiebes is enthousiast van start gegaan: niet dogmatisch over de manier waarop hij de doelen wil bereiken, wel streng in het bereiken van die doelen. Concrete maatregelen, afspraken met anderen, onafhankelijk toezicht: het zijn vast ook voor hem allemaal logische manieren om deze goede voornemens werkelijkheid te laten worden.
De duurzame energiesector heeft er zin in. Ons goede voornemen is om te laten zien welke bijdrage wij kunnen leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot én de kosten; en aan het versterken van het draagvlak en de samenwerking in de transitie. Door mijn goede voornemen hardop te zeggen, is de kans nog groter dat ook dit voornemen werkelijkheid wordt. Ik wens u allen een heel mooi jaar!

Olof van der Gaag, directeur NVDE, publiceerde deze column op 2 januari 2018 op Flux Energie.

https://www.fluxenergie.nl/goede-voornemens-hoe-maak-je-ze-waar/


Misschien ook interessant