Europa 2017: meer elektra uit hernieuwbare bronnen dan uit kolen

12 februari 2018

Europa heeft in 2017 meer elektriciteit gehaald uit zon, wind en biomassa dan uit kolen. Dat blijkt uit een analyse van Sandbag en Agora Energiewende. Hernieuwbare bronnen voeden inmiddels ruim dertig procent van de Europese elektriciteitsproductie. 

Vijf jaar geleden droegen kolen nog twee keer zoveel bij als hernieuwbare bronnen, maar inmiddels is de productie van elektriciteit uit zon, wind en biomassa groter dan die uit bruin- en steenkool, stellen de onderzoekers in hun rapport ‘European Power Sector in 2017‘. Electra uit hernieuwbare bronnen steeg in 2017 met 12 procent naar een totaalproductie van 679 Terawattuur (TWh).

 

Eind biomassa hausse

De groei van de elektriciteit uit hernieuwbare energie komt vooral voor uit het aandeel wind, dat in 2017 met 19 procent toenam. Behalve door goede omstandigheden, werd de opbrengt vergroot door grote investeringen in windparken. Hoewel zonne-energie veel goedkoper werd, groeide het aandeel daarin veel minder sterk. Desondanks is het biomassa piek wel voorbij, denken de onderzoekers.

De groei van de hernieuwbare bronnen komt merendeels uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Tussen 2014 en 2017 waren zij samen goed voor 56 procent van de opmars van de hernieuwbare elektriciteit. Nederland loopt momenteel nog ver achter, met een aandeel hernieuwbare energie als dat van veel Oost-Europese landen, waar de kolen nog populair zijn. Daarin moet met nieuwe windparken snel verandering komen. Met Italië en Portugal heeft het zich aangesloten bij Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die kolen helemaal willen uitfaseren.

wind, zon en biomassa percentage van de totale nationale energieproductie, EU Power Sector Report 2017

Energieverbruik blijft stijgen

Met de voorgenomen energie-efficiëntie lijkt het minder goed te gaan: voor het derde achtereenvolgende jaar groeide de Europese energieconsumptie, met 0.7 procent in 2017. Daardoor groeide ook het absolute gebruik van fossiele brandstoffen, en blijft de CO2-uitstoot van de energiesector naar verwachting opnieuw 1019 miljoen ton. De uitstoot van broeikasgassen in de hele economie zal waarschijnlijk met 1 procent toenemen tot 1755 miljoen ton, met name door de groei in de staalindustrie.

Door: Fluxenergie.nl

 

 


Misschien ook interessant