Ethiek in energietransitie: geld, banen en zeggenschap

20 februari 2018

Ethiek in de energietransitie staat volop in de belangstelling. Kerngedachte is dat de energietransitie van iedereen is. Het gaat om drie onderwerpen: financiering van maatregelen, ook voor mensen met een kleine beurs; verschuivingen in werkgelegenheid en het betrekken van omwonenden. De NVDE organiseerde op 14 februari 2018 in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een goed bezochte workshop ‘ethiek in de energietransitie’ voor haar leden.

Hoe maken we de energietransitie rechtvaardig? Hoe zorgen we dat iedereen mee kan en wil doen? Deze vragen stonden centraal in de workshop ethiek van NVDE en ECN op 14 februari. De energietransitie is een opgave van Deltawerken-proportie, die ook grote sociale consequenties heeft. Daarover wordt in de politiek gesproken, en ook binnen de duurzame energiesector. Tijdens de workshop werden er oplossingen gezocht voor drie kenmerkende vraagstukken in de transitie naar groene energie, te weten financiering, werkgelegenheid en ruimte.

Ook mensen met beperkte financiële investeringsruimte moeten de mogelijkheid hebben om te verduurzamen. Daarnaast is het van belang dat er zoveel mogelijk gelijke kansen komen op de arbeidsmarkt. De verandering richting hernieuwbare energie lijkt vooral kansen te bieden aan de starters op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaker een passende opleiding of volgen eerder een omscholingscursus naar installateur voor duurzame technieken. Ook oudere werknemers willen we meenemen in de transitie.

Op ruimtelijk gebied is de vraag hoe we bij alle betrokken omwonenden van wind- of zonneprojecten eigenaarschap creëren op procesmatig en financieel gebied. Omwonenden willen betrokken worden bij projecten. Het ECN neemt de oplossingen en ideeën uit de workshop mee in het vervolg op de essay bundel ‘de ethiek van de energietransitie’.


Misschien ook interessant