DWA lanceert Warmtetransitie Monitor

17 april 2019

Hoe ver is Nederland in de Transitievisie Warmte?
Eind 2021 hebben alle gemeenten een Transitievisie Warmte gereed, zo is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een breed gedragen en bestuurlijk vastgesteld plan waarin staat hoe en wanneer zij wijk voor wijk los van het aardgas komen. DWA onderzocht hoe ver de Nederlandse gemeenten zijn en deelt de resultaten vanaf nu in de Warmtetransitie Monitor.

De tussenstand
De tijd dat een warmtevisie of kansenkaart voldoet, is voorbij. De Transitievisie Warmte biedt duidelijkheid: aan bewoners, ondernemers, investeerders, woningcorporaties en netbeheerders. Er is een integrale visie op de warmtetransitie nodig, met een goed onderbouwd tijdpad per wijk. De Warmtetransitie Monitor laat zien hoe ver gemeenten zijn met hun warmtetransitie visie. De kaart is te bekijken op www.dwa.nl/warmtetransitiemonitor. Bezoekers kunnen over de gemeenten scrollen en doorklikken voor meer informatie.
’Groene gemeenten’ hebben een Transitievisie Warmte gereed. ‘Oranje gemeenten’ zijn goed op weg, maar een transitievisie – inclusief participatieproces en bestuurlijke vaststelling – is het nog niet. Staat de gemeente nog ‘in het rood’ dan betekent het niet dat er niets gebeurt. Stappen in de verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving zijn dan nog niet gemaakt.

Transitie in beeld
In het Klimaatakkoord wordt een tool aangekondigd waarmee de voortgang van het opstellen van de Transitievisies zichtbaar wordt. DWA zet zich in voor een duurzame toekomst voor volgende generaties en vindt het belangrijk inzichtelijk te maken hoe Nederland er nú al voor staat. De 25 gemeenten die DWA in het afgelopen jaar ondersteunde met warmte(transitie)visies vormden de start van deze brede inventarisatie. We zagen in de afgelopen periode dat er al veel kennis is, en dat gemeenten dat soms van omliggende gemeenten niet altijd scherp hebben. De komende twee jaar actualiseert DWA de Warmtetransitie Monitor regelmatig, zodat gemeenten kunnen zien waar zij staan en vooral: van elkaars aanpak kunnen leren.


Misschien ook interessant