Duurzame energiesector moet participatie zelf vormgeven

21 september 2017

Verslag van de sessie Participatie op de Omgevingswetdag die NVDE en NWEA organiseerden op 14 september 2017

De Omgevingswet stelt als eis aan participatie dat deze adequaat moet zijn.

Op een bijeenkomst die de NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) en NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) half september over deze wet organiseerden kwam ter sprake dat de duurzame energiesector werk zal moeten maken van participatie.

Marjolein Dieperink van advocatenkantoor Houthoff Buruma lichtte toe dat in de Omgevingswet niet omschreven staat hoe het participatieproces moet worden ingericht. In de wet staat zelfs geen definitie van participatie. Volgens haar doet de duurzame energiesector er goed aan om zelf op zoek te gaan naar effectieve vormen van participatie.

Online zijn al verschillende hulpmiddelen beschikbaar, bijvoorbeeld de Inspiratiegids Participatie (aandeslagmetdeomgevingswet.nl) en de Handleiding Participatieplan

Volgens de aanwezigen zorgt het betrekken van omwonenden ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen bij projecten. Op die manier worden het gezamenlijk projecten, in plaats van alleen van de initiatiefnemer(s). Daardoor kunnen projecten voor duurzame energie ook soepeler gerealiseerd worden. Omwonenden zullen minder snel naar de rechter stappen, en politici houden er minder koudwatervrees voor bijvoorbeeld windmolens of zonneparken aan over.

Volgens specialist Ad Littel is één van de doelen van de Omgevingswet om te komen tot een integrale afweging van alle mogelijke belangen (zoals natuur, woningbouw, infrastructuur, erfgoed en landbouw) in een bepaald gebied, bijvoorbeeld een gemeente of een provincie. Hiertoe worden in de Omgevingswet in totaal 26 afzonderlijke wetten gebundeld tot één wet.

Op basis van Omgevingswet moeten het Rijk, provincies en gemeenten omgevingsvisies opstellen. Om de in de omgevingsvisie gestelde doelen daadwerkelijk te bereiken moeten zij vervolgens in omgevingsplannen (op het gebied van gemeenten) en omgevingsverordeningen (op het gebied van provincies) vaststellen.

Afgelopen zomer maakte de Minister Schultz bekend dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld (interview in Binnenlands Bestuur). Een risico van het uitstellen van de invoering zou kunnen zijn dat provincies en gemeenten het opstellen van hun omgevingsvisies en de bijbehorende uitvoeringsplannen niet voortvarend oppakken, hierdoor zou de energietransitie vertraging kunnen oplopen.


Misschien ook interessant