Klimaatakkoord is een goede eerste stap richting verduurzaming

11 september 2019

79 Procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat we op een andere manier energie gaan opwekken. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in samenwerking met de NVDE. Het Klimaatakkoord is bekend: 96% van de Nederlanders heeft van het akkoord gehoord en de helft (52%) zegt de inhoud te kennen. Driekwart van de Nederlanders is positief of neutraal dat het Klimaatakkoord een goede eerste stap is richting verduurzaming; 16 procent vindt het géén goede stap. Veertig procent geeft het een goed gevoel dat de overheid zich met het Klimaatakkoord verbindt aan het doel om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. Meer dan de helft vindt het zelfs de hoogste tijd.

“De urgentie van de energietransitie wordt door het merendeel van de Nederlanders gevoeld. Ze zijn ervan doordrongen dat er iets moet gebeuren en we zien dit als oproep om tot actie over te gaan. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders de overheid niet als enige verantwoordelijke zien, maar wel degelijk als dé partij die nu het voortouw moet nemen. De overheid is echt aan zet.” Aldus Gerard van der Werf, energie-expert bij Motivaction.

NVDE over onderzoek Klimaatakkoord:
Dit onderzoek laat zien dat het doel van het Klimaatakkoord grote steun heeft en dat de discussie met name gaat over de manier waarop we dat bereiken. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is daar blij mee.

De NVDE ondertekent vanmiddag namens haar 1500 leden het Klimaatakkoord. Samen met meer dan 100 andere organisaties hebben we anderhalf jaar onderhandeld over maatregelen die de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug zullen brengen. Dat is uniek in de wereld. Overheid, bedrijven, brancheorganisaties, vakbonden en andere organisaties kunnen dit niet alleen uitvoeren. De NVDE-leden gaan dat samen met burgers doen. Daarom is het verheugend dat er zoveel steun is voor de energietransitie, dat het Klimaatakkoord zo’n grote bekendheid heeft en dat het merendeel van de mensen het een goede eerste stap vindt.

“Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat het belangrijk is om het aantrekkelijk te maken voor mensen om hun huis, energievoorziening en auto duurzamer te maken,” zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. “Het Klimaatakkoord biedt hier goede mogelijkheden voor. De bij de NVDE aangesloten bedrijven zien volop kansen om het nog aanlokkelijker te maken om mee te doen met de energietransitie: het levert comfort, kostenbesparing en CO2-reductie op.”

Week van de Energie – Motivaction

Hoe gaan Nederlanders om met de energietransitie?
Naast toezeggingen van de overheid, bedrijven en organisaties wordt ook van de Nederlandse burger veel verwacht. We moeten bijvoorbeeld afstappen van gas als energiebron en ons eigen gedrag onder de loep nemen.

Deze week staat in het teken van de energietransitie. De NVDE ondertekent deze week het Klimaatakkoord, namens haar achterban van 1500 bedrijven. En de Rijksoverheid start deze week een publiekscampagne, in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het thema is overal in de pers aanwezig. Motivaction is geboeid door de manieren waarop Nederlanders hiermee omgaan. Wie doet er mee en waarom? En hoe krijg je Nederlanders in beweging? We besteden aandacht aan de verschillende gedragingen en motieven van vier energiedoelgroepen. We lichten elke groep toe en kijken naar hun mening over energiezuinig leven, welke maatregelen ze al hebben genomen en of ze bereid zijn om verdere aanpassingen te doen.

Kijk hier naar de resultaten van het onderzoek van Motivaction- Hoe gaan Nederlanders om met de energietransitie?

Over Motivaction

Motivaction onderzoekt als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau de waarden, motieven en leefstijl van mensen. Sinds de oprichting in 1984 toetst het bureau ideeën, innovatieplannen, producten en beleid op succes, voor de korte en lange termijn. Dit doet Motivaction empirisch, met kritische blik en innovatieve onderzoeksmethoden. Haar onderzoekers combineren academische diepgang met kennis van zakelijke belangen en maatschappelijke drijfveren. Motivaction ziet hierdoor waar kansen liggen en vertaalt deze naar concrete adviezen.

Over het onderzoek

  • Onderzoekspopulatie (de ondervraagden): Nederland representatief, 18-70 jaar
  • Netto steekproefomvang: n=1.250
  • Methode van dataverzameling: Online vragenlijst
  • Periode van dataverzameling: 09-08-2019 t/m 13-08-2019
  • Het onderzoek is een initiatief van Motivaction International B.V. De resultaten zijn in samenwerking met de NVDE naar buiten gebracht. Er is geen rapportage gepubliceerd. Voor eventuele toelichting kunt u contact opnemen met Motivaction
  • Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep

Misschien ook interessant