Brochure Programma Aardgasvrije wijken

23 januari 2020

De NVDE heeft de brochure Programma Aardgasvrije Wijken uitgebracht. Hierin staan zeven duurzame alternatieven voor het verwarmen met aardgas beschreven, die nu al worden toegepast. Het gaat om individuele, blokgebonden of collectieve oplossingen. Per oplossing wordt een schatting van de CO2-reductie, de vereiste isolatie en een verduidelijkende illustratie gegeven. De brochure is met name om gemeenten te helpen bij het oriënteren op een alternatief voor verwarmen met aardgas en bij het opstellen van Transitievisie Warmte.

De zeven alternatieven zijn:

Individuele duurzame warmte
  • Elektrische warmtepomp met omgevingswarmte of bodemwarmte) icm zonnewarmte
  • Hybride warmtepomp (met duurzaam gas)
  • Pellet- of bioketel
Buurt- of blokgebonden warmte
  • Bioketel voor appartementencomplex (of utiliteit)
  • WKO voor hele straat of appartementencomplex (of utiliteit) icm zonnewarmte
Collectieve warmte (warmtenet)
  • Warmtenet met middentemperatuur
  • Warmtenet met lage temperatuur (icm elektrische warmtepomp voor tapwater)

De brochure Aardgasvrije Wijken is op donderdag 23 januari 2020 gepresenteerd en vormt een aanvulling op de eerder uitgebrachte NVDE-brochure over warmtebronnen. De brochure is met name bruikbaar als hulpstuk voor gemeenten die zich oriënteren op alternatieven voor verwarming met aardgas. U vindt de brochure Programma Aardgasvrije Wijken hier.

 

 

 


Misschien ook interessant