Biomassa in TV-programma de Hofbar

16 januari 2020

De inzet van biomassa als energiebron stond centraal in de uitzending van ‘de Hofbar’ (Powned, NPO2) op 14 januari. Olof van der Gaag benadrukte de onmisbare rol van biomassa in de energietransitie, naast andere oplossingen. Ook minister Wiebes stelde in een filmpje in de uitzending dat biomassa noodzakelijk is om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Van der Gaag benadrukte dat er bruikbare reststromen vrijkomen bij het oogsten van hout. Het is nuttiger om deze reststromen deels te gebruiken voor energie, in plaats van de takken te laten wegrotten in het bos. In het Klimaatakkoord is er afgesproken om het binnenlandse aanbod van biomassa te verdubbelen. We kunnen én meer bossen aanplanten, én meer hout produceren – bijvoorbeeld om huizen te bouwen – én reststromen produceren voor biomassacentrales. “Je kunt met planken veel meer verdienen dan met een zak zaagsel,” zei Van der Gaag in de uitzending. Minister Wiebes zei in het filmpje dat er veel soorten biomassa zijn en dat we goed moeten opletten dat de gebruikte stromen duurzaam zijn.

Biomassacentrales voldoen aan strenge emissienormen. Het aandeel van biomassacentrales in de uitstoot van fijnstof is zeer beperkt, vergeleken met verkeer en landbouw. We kijken graag waar en hoe het technisch mogelijk is om de uitstoot verder te verlagen, zei van der Gaag.

Lees hier het NVDE-position paper over biomassa voor meer achtergrondinformatie.

Kijk hier de uitzending van De Hofbar terug van 14 januari.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?